Artikelen

Auteur(s)

Henk Bril geeft zijn visie op de tweejaarlijkse wijzigingen in de internationale regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. HIj pleit voor een cyclus van vijf jaar.

De vereniging VNCW voor de PGS 15-opslag heeft de Best practice Prestatie-indicatoren voor PGS 15- en BRZO-bedrijven samengesteld. De best practice is bedoeld als leidraad aan de hand waarvan deze bedrijven hun eigen set aan indicatoren kunnen vaststellen.

Eind oktober was de najaarseditie van de ledenbijeenkomst van de VVA, de beroepsvereniging voor veiligheidsadviseurs. Zoals in alle 'wijzigingsjaren' stonden ook nu weer de wijzigingen in de regelgeving centraal. Deze keer het ADR en het ADN.

Per 1 januari 2017 worden er weer wijzigingen doorgevoerd in de Technical Instructions van ICAO en de Dangerous Goods Rrgulations van IATA. Wijzigingen uit het 'oranje boek', maar ook luchtvaartspecifieke zaken. De Belangrjikste worden hier opgesomd.

In mei zijn de cijfers van ProRail naar buiten gekomen over het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen in 2015. Daaruit bleek dat de risicoplafonds van het Basisnet op een aantal plaatsen in Nederland zijn overschreden. Inmiddels is er een maatregelenpakket opgesteld. Hoe zal het verder gaan met het Basisnet?

De veiligheidsadviseur heeft geen hoge pet van het kennisniveau van het management, vindt dat de opleiding en het examen niet goed aansluiten bij de praktijk, en voelt zich lang niet altijd gewaardeerd. Enkele resultaten van de enquête van de VVA en Gevaarlijke Lading onder veiligheidsadviseurs.

Nummer 6 van Gevaarlijke Lading is traditiegetrouw het nummer rond de jaarlijkse CTGG-dag, de voorlichtingsdag van de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen. Ook dit jaar bevat dit nummer weer een 'CTGG wijzer'. Dit keer maakt deze inzichtelijk waar de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen zich mee bezig houdt en hoe ze georganiseerd is.

Ook voor het zeevervoer van gevaarlijke stoffen verandert er per 1 januari a.s. weer een en ander in de regelgeving. De huidige editie 37-14 van de IMDG Code mág dan nog gebruikt worden, maar u kunt ook al de regels van de nieuwe editie 38-16 toepassen. Een korte impressie van de belangrijkste wijzigingen.

Sinds 1996 zijn bedrijven verplicht incidenten met gevaarlijke stoffen te melden. De naleving van die meldingsplicht gaat de afgelopen jaren gestaag omhoog. Maar wat gebeurt er met die meldingen? En hoe kunnen we daar lering uit trekken?

Aan de Erasmus Universiteit is recentelijk onderzoek gedaan naar de invloed van gedrag van leidinggevenden op veiligheid in de sector logistiek en opslag. Een preventiegericht manager blijkt - dankzij zijn 'veiligheidsspecifiek leiderschap' - een veiilger werkvloer te realiseren.