Artikelen

Magazine editie

De routering van het wegvevoer van gevaarlijke stoffen is niet goed geregeld, zo bleek een paar jaar geleden uit onderzoek. Wat onder andere ontbreekt, is een digitale landelijke routeringskaart. Daar leek vorig jaar schotin te zitten dank de Rijksdienst voor hetWegverkeer, maar het ministerie van Infrastructuur en Milieu lijkt nu roet in het eten te gooien.

Auteur(s)
Magazine editie

De verkiezing van de Veiligheidsadviseur van het Jaar komt er weer aan. Bedrijven kunnen inmiddels hun veiligheidsiviseur nomineren. Op 17 mei is de winnaar bekend.

Magazine editie

Na het onderzoeksrapport in 2013 heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid recentelijk een tweede rapport gepubliceerd dat betrekking had op tankopslagbedrijf Odfjell Terminals in Rotterdam. Maar dan nu om te achterhalen of Brzo-bedrijven voldoende gevolg hebben gegeven aan de aanbevelingen uit 2013.

Auteur(s)
Magazine editie

Bedrijfsblindheid is een verschijnsel dat onderkend moet worden, zeker in sectoren waar met gevaarlijke stoffen gewerkt wordt. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje, en kan in onze sector desastreuze gevolgen hebben. De Sobane-Déparis-methode van de Belgische overheid kan helpen de blinde vlekken bloot te leggen en het risicobeheer vorm te geven.

Magazine editie

Waar u nu dit artikel leest, is op een nieuwe, gecombineerde online voor vervoer, opslag en overslag van gevaarlijke stoffen. Twee bestaande producten van Sdu op dat gebied zijn samengevoegd. Met vele voordelen voor de abonnee.

In Gevaarlijke Lading 1/2017 is een beknopt overzicht opgenomen van nieuwe wet- en regelgeving en officiële publicaties rond vervoer, op- en overslag van gevaarlijke stoffen (blz. 5). Dit beslaat globaal de periode van half november 2016 tot eind januari 2017. In de digitale versie (zie hieronder; voor abonnees) vindt u meer informatie over de betreffende documenten en kunt u bovendien doorklikken naar de bijbehorende brondocumenten.

Deze Op reis toont een bord op een opslagvoorziening direct naast de Klaagmuur in Jeruzalem.

Auteur(s)

Geïnspireerd op de inauguratierede van Donald Trump schreef Henk Bril deze column, over hoe "great" Nederland is. Ook als het gaat om het vervoer van gevaarlijke stoffen.

De Rotterdamse haven en emplacement Kijfhoek zijn gestart met het testen van een nieuwe manier van alarmeren bij lekkages van hele kleine hoeveelheden vloeistoffen uit goederenwagons. Op basis van het Wagen Lading Informatie Systeem kan ProRail aan de hulpdiensten informatie over de inhoud van wagons doorgeven.

Op 15 november 2016 hadden de leden van de SVGS en de VVA gezamenlijk een ledendag. Een dag die in het teken staat van uitwisselen van kennis en ervaring tussen de leden onderling, en met het bedrijf dat die dag als gastheer optreedt. Deze keer was dat Stolt Tank Containers in Moerdijk.