Artikelen

In Gevaarlijke Lading 6-2017 is een beknopt overzicht opgenomen van nieuwe wet- en regelgeving en officiële publicaties rond vervoer, op- en overslag van gevaarlijke stoffen. Dit beslaat globaal de periode oktober 2017.

Auteur(s)

Column van Henk Bril

Auteur(s)

Er is veel onduidelijkheid over hoe lege verpakkingen in het afvalstadium correct vervoerd kunnen worden. Dit moet conform het ADR gebeuren. Het huidige ADR biedt twee mogelijkheden waarop dit correct vervoerd kan worden maar de mogelijkheden worden door elkaar en daardoor fout toegepast.

Falck is bezig een nieuw trainingscentrum voor veiligheid te bouwen. Het komt naast het huidige terrein op de Maasvlakte. De nieuwbouw biedt de kans om de installaties aan te passen aan de eisen van deze tijd. Er kan onder andere worden geoefend met incidenten met nieuwe brandstoffen en de bijbehorende systemen.

Een paar jaar geleden werd in Den Haag het besluit genomen om eens flink de schop te zetten in de vele aparte wetten en dito regels die er bestaan om in ons land op fatsoenlijke manier met ruimte om te gaan. Een omgevingsbeleid, liefst ondergebracht in één wettelijk kader. Een aantal begrijpelijke en praktisch goed hanteerbare regels en randvoorwaarden om de ruimte te bestemmen. Onder meer ook regels ten behoeve van de externe veiligheid.

Auteur(s)
Magazine editie

Henk Bril belicht in zijn column de regelgeving van de etikettering.

Auteur(s)
Magazine editie

Zowel de CLP-verordening als vervoersregelgeving zoals ADR is gebaseerd op het Globally Harmonised System van de Verenigde Naties. Toch zijn het in feite twee aparte implementeringszuilen van GHS, wat het voor gebuikers en vervoerders niet eenvoudiger maakt. Een recentelijk gepubliceerd richtsnoer van het Echa schept enige duidelijkheid. De relatie met Arbo-werkpleketikettering blijft echter lastig.

Magazine editie

Overal in het bedrijfsleven wordt informatie steeds meer gedigitaliseerd. Zo ook in de transportsector. Hoe is het gesteld met deze ontwikkelingen bij de verschillende modaliteiten van het vervoer gevaarlijke stoffen?

Magazine editie

Het ontgassen van schadelijke stoffen uit binnenvaartschepen is een actueel thema: er komen steeds meer provinciale verboden en de internationale regelgeving hiervoor is afgelopen zomer goedgekeurd. Nu moet de nationale implementatie in Nederland en de omringende landen volgen. Maar daarvoor moeten wel eerst de juiste randvoorwaarden gerealiseerd worden.

Magazine editie

In september was het weer tijd voor de jaarlijkse CBRB Sdu/Gevaarlijke LadingThemamiddag. Waar deze andere jaren geconcentreerd was rond de regelgeving voor (tank)vervoer van gevaarlijke stoffen, passeerden deze keer uiteenlopende onderwerpen de revue: technische regelgeving, certificering van schepen, bijzondere bepalingen voor de passagiersvaart, maar natuurlijk ook de laatste informatie vanuit Genève over het ADN.