Jan van den Berg

Magazine editie

Bij het onderhoud en de controle van grote industriële installaties neemt het gebruik van drones toe. Ook bij bepaalde vervoerstakken van gevaarlijke stoffen is dit een trend. Door voortschrijdende technieken en nieuwe concepten zijn drones steeds breder inzetbaar. Dit artikel belicht een aantal voorbeelden uit de inspectiepraktijk waarin al met drones wordt gewerkt en ook een aantal waarin men graag met drones wil werken.

Magazine editie

Het reinigen van grote opslagtanks voor olie en andere chemische producten is zwaar en gevaarlijk werk. In veel gevallen kan dit echter voor het grootste gedeelte gedaan worden door robots. Dit versnelt het reinigingsproces en verbetert de arbeidsomstandigheden.

Falck is bezig een nieuw trainingscentrum voor veiligheid te bouwen. Het komt naast het huidige terrein op de Maasvlakte. De nieuwbouw biedt de kans om de installaties aan te passen aan de eisen van deze tijd. Er kan onder andere worden geoefend met incidenten met nieuwe brandstoffen en de bijbehorende systemen.

Als alternatief voor aardgas zal steeds vaker biogas gebruikt gaan worden. Dit heeft gevolgen voor de veiligheid, ook bij transport. Biogas kent namelijk extra risico's in vergelijking met aardgas. Ook zal de gasinfrastructuur veranderen. 

Om incidenten met gevaarlijke stoffen te bestrijden heeft ow Terneuzen sinds vorig jaar een nieuw noodcentrum. Vanhieruit wordt de 'emergencyresponse' op het Dow Industry Park Terneuzen en in een groot deel van de wereld gecoördineerd. Het centrum heeft inmiddels al een paar keer moeten 'draaien'.

Als het gaat om best practices op het gebied van de chemische supply chain, speelt het Verbond van Handelaren in Chemische Producten (VHCP) een belangrijke rol. Het heeft dertien praktijkdocumenten op zijn naam.

Waterstof is een relatief nieuwe brandstof voor het wegvervoer. Uit oogpunt van het milieu is het een goede brandstof voor vrachtwagens en bussen. Er zal dan ook een groeiend volume waterstof geproduceerd, opgeslagen en vervoerd worden.

Waterstof is een relatief nieuwe brandstof voor eht wegvervoer. Uit oogpunt van het milieu is het een goede brandstof voor vrachtwagens en bussen. Er zal dan ook een groeiend volume waterstof geproduceerd, opgeslagen en vervoerd worden.

Magazine editie

In veel binnenhavens wordt al walstroom gebruikt. Maar niet voor schepen met gevaarlijke stoffen aan boord. Het is (nog) niet duidelijk of de elektrische aansluitingen hiervoor veilig zijn te combineren met de overslag van gevaarlijke lading.

Voor het gebruik van LNG als brandstof voor wegtransport worden nu regels en standaarden opgesteld. Bijvoorbeeld de recent gepubliceerde PGS 33-1, over LNG-tankstations voor voertuigen. Deze richtlijn kan dienen als voorbeeld voor regelgeving in Europa.