Blogs

Auteur(s)

Vorige week mocht ik namens de Vereniging van Veiligheidsadviseurs op de beurs Transport & Logistics een presentatie geven over de nieuwe PGS 15. Veel aandacht is besteed aan het nieuwe hoofdstuk 10 over tijdelijke opslag. Conform dit hoofdstuk is de binnen het bedrijf aanwezige deskundigheid bepalend voor de verschillende vormen van tijdelijke opslag. Voorheen was de tijdsduur bepalend (korter of langer dan 48 uur).  Het is duidelijk dat de rol van de veiligheidsadviseur door het nieuwe hoofdstuk 10 belangrijker is geworden.

Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu heeft afgelopen dinsdag tijdens het Algemeen overleg Externe veiligheid in de Tweede Kamer aangekondigd dat hij meer doorzettingsmacht wil voor de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT). ILT is ontstaan na de samenvoeging van de VROM-inspectie en de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Als het gaat om de omgevingsvergunningen en het Brzo heeft deze nieuwe inspectie geen directe toezichtstaken. Gemeenten en provincies zijn bevoegd gezag.

Auteur(s)

Eind december 2011 is de nieuwe PGS 15 verschenen. Het betreft een zogenaamde partiële actualisatie: alle errata van de afgelopen jaren zijn nu opgenomen en een aantal onduidelijkheden zijn opgeheven. Niet zo spannend allemaal. Eén wijziging springt er wel uit: het nieuwe hoofdstuk 10, over tijdelijke opslag.

Tijdelijke opslag is de hete brij waar al meer dan tien jaar in CPR 15/PGS 15 omheen gedraaid werd.

Auteur(s)

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft op 9 februari jl. zijn rapport uitgebracht over de brand bij Chemie-Pack vorig jaar in Moerdijk. De geconstateerde tekortkomingen op het gebied van naleving van de vergunningen, ontoereikend toezicht door het bevoegd gezag en de kwaliteit van crisisbeheersing en crisiscommunicatie zijn in de media al uitgebreid aan de orde geweest.

Eén constatering van de Onderzoeksraad breng ik graag onder de aandacht.

Auteur(s)

De eerste officiële multilaterale overeenkomst (M001) op het gebied van het ADN tussen Duitsland en Nederland zal vooralsnog met maximaal 1 jaar verlengd worden tot eind 2012. Duitsland en Nederland hebben eind 2010 M001 ondertekend, en recentelijk de M003. Deze M003 zorgt voor de verlenging tot eind 2012.