Blogs

Auteur(s)

De wereldwijde toename van het gebruik van de zeer brandbare stof Ethanol (waaronder het gebruik in E10, E85 en E95 brandstoffen) en dus ook de toename van het transport en opslag van dit product was voor de "Ethanol Emergency Response Coalition" in de Verenigde Staten aanleiding om meer aandacht te schenken aan de brandbestrijdingsaspecten van deze "nieuwe" brandstoffen. Mede aanleiding hiervoor was ook de sterke toename van het aantal grote brandgerelateerde incidenten met Ethanol.

Auteur(s)

Op donderdag 16 oktober zal de OPTO (Overleggroep Particuliere Tankvaartondernemers) bijeen komen in het Binnenvaarthuis in Rotterdam. Centraal voor deze bijeenkomst zullen de diverse (nieuwe) subsidiestromen staan die de overheid aan de binnen(tank)vaart ter beschikking heeft gesteld. SenterNovem zal de diverse bestaande en nieuwe subsidies toelichten. SenterNovem is een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken. 

Auteur(s)

IMO dscVan 22 tot 26 september 2008 zal het Sub-committee on dangerous goods, Solid cargoes and Containers in Londen bijeen komen voor de dertiende vergadering. Na een grondige renovatie kunnen er weer grote vergaderingen plaatsvinden aan 4 Albert Embankment waar het IMO hoofdkwartier is gevestigd. Tijdens deze bijeenkomst worden o.a.

Auteur(s)

Zoals al in een eerdere aankondiging te lezen was zal per 1 juli 2009 het hebben van een Material Safety Data Sheet voor de bemanning van zeeschepen verplicht gesteld worden indien deze beladen zijn met Marpol I stoffen Annex I oliën en "marine oils". Deze verplichting werd vorig jaar middels resolutie MSC.150(77) van de International Maritime Organization (IMO) bekrachtigd. Hierin staat o.a.

Auteur(s)

Op 1 januari zullen de International Civil Aviation Organization's Technical Instructions (ICAO - TI's) versie 2009-2010 van kracht worden. De Britse CAA (Civil Aviation Authority) heeft een niet allesomvattende lijst met veranderingen gepubliceerd.