Blogs

Auteur(s)

De divisie PHMSA (Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration) gevaarlijke stoffen van het Amerikaanse ministerie van transport "Department Of Transporation" - DOT - heeft      onlangs op haar website een openbaar te raadplegen databank met incidenten geplaatst.

Auteur(s)

Hierbij een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de 50ste editie van de International Air Transportation Association's - Dangerous Goods Regulations (IATA - DGR) welke per 1 januari 2009 van kracht zullen worden.

Auteur(s)

Er worden in de afgelopen jaren regelmatig korte termijn concentratiepieken van brandstof-ethers MTBE (Methyl-tert-Butyl ether) en ETBE (Ethyl-tert-Butyl ether) in de Rijn geconstateerd. De pieken duren minder dan 24 uur, en verschillen in concentratie tot 60 - 70 μg/l, dus ver onder de risicogrens, maar wel in een hoeveelheid die een mogelijk risico vormt voor de smaak en de geur van het drinkwater dat uit het Rijnwater wordt geproduceerd.

Auteur(s)

Van 30 juni tot en met 9 juli jl. vond in Genève de 33-ste vergadering plaats van de United Nations Sub-Committee of Experts. Een knelpunt dat door het bedrijfsleven was aangegeven betrof de mogelijke vermelding van specifieke informatie over de binnenverpakkingen op de vervoersdocumentatie. In de 15e editie van het "Oranje Boek" wordt in art.