Blogs

Auteur(s)

De rechtzaak Bugro B.V. vs. NuStar Terminals B.V. heeft de afgelopen weken de landelijke pers reeds gehaald. De voorzieningen-rechter te Amsterdam zal op 31 juli uitspraak doen in desbetreffende zaak welke 17 juli jl. is voorgekomen.

Auteur(s)

Het ADN(R) 2009 zal een model kennen van een incident en ongeval registratie formulier. In Nederland kent men al een vastgelegd format om incidenten en ongevallen te registeren. Melding van incidenten met transporten van gevaarlijke stoffen is wettelijk verplicht voor de binnenvaart conform art. 1.8.5.1 ADN(R) en art.

Auteur(s)

Op maandag 23 juni jl. is het zogenaamde "Kreekrak Convenant" ondertekend. Verschillende partijen waaronder, namens het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de Staatssecretaris mw. J.C. Huizinga-Heringa, het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en een aantal van haar leden zoals Danser Containerline B.V., Van Uden Container Barging B.V. en partijen als MCT Lucassen, Hapag-Lloyd Nederland B.V, Maersk Benelux B.V, ECT, Deltalinqs etc.

Auteur(s)

Veranderingen in Amendment 34-08 van de IMDG code kunnen alvast geraadpleegd worden. De veranderingen zullen, indien definitief goedgekeurd, in het najaar gepubliceerd worden. De veranderingen zijn dan per 1 januari 2010 van kracht. Een grote verandering heeft plaatsgevonden op het gebied van opleidingen. Waar 1.3.1.1. altijd melding maakte van "should" m.b.t. opleidingen van walpersoneel zal er nu het woord "shall" staan.

Auteur(s)

De afgelopen jaren was er veel te doen omtrent de zogenaamde spil(l)rand en het begon al met de wijze van spellen - what's in the name. De discussie begon destijds toen een aantal grote verladers het afsluiten van de voetlijsten aan boord van binnenvaart tankschepen verplichtten terwijl het ADNR sinds 2001 het afdichten niet toestaat.

ADN(R) 7.2.4.16.13 De openingen in verschansingen, voetlijsten enz. mogen niet worden afgesloten.