Blogs

Auteur(s)

De laatste jaren hebben een opvallende hoeveelheid over-koepelende vuurwerkorganisaties en nationale vuurwerk classificatie instituten zich bij de UNSCOE (UN Sub Committee of Experts) aangemeld als NGO (Non-Governmental Organization). Niet geheel ten onrechte want het sub-committee houdt zich op dit moment intensief bezig met verschillende initiatieven op dit gebied die wellicht in de toekomst consequenties kunnen hebben.

Auteur(s)

Tijdens de bijeenkomst in Montreal vorige maand heeft CEFIC een voorstel bij de International Civil Aviation Organisation ingediend wat zal betekenen dat alle luchtvrachtzendingen met gevaarlijke stoffen, welke een Dangerous Goods Declaration moeten hebben, een 24-uurs Emergency Response telefoonnummer moeten bevatten. Een dergelijke wijziging zou per 2009 van toepassing kunnen zijn indien dit voorstel wordt aangenomen.

Auteur(s)

Onlangs heeft de "Health and Safety Executive", het uitvoerende orgaan van de Britse "Health and Safety Commission", hun website geactuliseerd door een logisch overzicht aangaande het te implementeren REACH initiatief op te nemen. De Engelstalige informatie kent verschillende industrie specifieke scenario's alsmede gerelateerde vraagstukken.

Auteur(s)

De International Maritime Organization heeft recentelijk een correctie en erratum ten aanzien van de IMDG code amendement 33-6 gepubliceerd. Dit amendement zal per 1 januari 2008 van kracht worden. Het bevat vooral een aantal fouten van editoriale aard. Verder maakt het document melding van additionele tank en verpakkings "provisions"