Blogs

Auteur(s)

"Ik heb goede hoop dat we er met elkaar uitkomen" benadrukt dhr. R. Overveld (voorzitter CTGG PG Binnenvaart en CBRB werkgroep ADN(R)) tijdens de themabijeenkomst "Handhaving in de binnenvaart - Toezicht een last?" Voor een groep van circa 125 aanwezigen werd op 6 mei jl. een discussiestuk overhandigd waarin het bedrijfsleven aangeeft dat officiële interpretaties van het ADNR de duidelijkheid zouden kunnen bevorderen.

Auteur(s)

Uit veiligheidsoverwegingen voor de Olympische Spelen in Peking deze zomer is het erg aannemelijk dat de Chinese overheid onlangs de productie van 257 verschillende gevaarlijke stoffen heeft laten stopzetten.

Auteur(s)

6 mei 2008 CBRB - Op 6 mei organiseert het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart voor haar leden een themabijeenkomst met de titel  "Handhaving in de binnenvaart - Toezicht, een last?" Het doel van deze bijeenkomst is om proactief en constructief de dialoog aan te gaan met relevante partijen in en rond de binnenvaart over de handhaving in deze sector.

Auteur(s)

De laatste bijeenkomst van de CBRB ledengroep - OPTO - stond in het teken van het toelichten van het besluit van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) van 1 oktober 2007 om een grote groep stoffen van tabel C in 2012-2015 en 2018 uitsluitend nog per dubbelwandig tankschip te vervoeren. Deze toelichting werd gegeven door de Nederlandse delegatieleider van de werkgroep gevaarlijke stoffen van de CCR.

Auteur(s)

De laatste jaren hebben een opvallende hoeveelheid over-koepelende vuurwerkorganisaties en nationale vuurwerk classificatie instituten zich bij de UNSCOE (UN Sub Committee of Experts) aangemeld als NGO (Non-Governmental Organization). Niet geheel ten onrechte want het sub-committee houdt zich op dit moment intensief bezig met verschillende initiatieven op dit gebied die wellicht in de toekomst consequenties kunnen hebben.