Blogs

Auteur(s)

In samenwerking met het Centraal Bureau voor de Rijn en Binnenvaart zullen dit jaar de 18e Internationale Binnenschifffahrts-Gefahrgut-Tage op 20 en 21 september 2007 in Koblenz plaatsvinden. Jaarlijks worden via de Duitse waterwegen ongeveer 1.4 miljoen containers vervoerd waarvan 80% over de Rijn. Het ongeluk en de daaropvolgende afhandeling door de diverse instanties van het incident met mcs. Excelsior zal dit jaar een prominente rol innemen tijdens de conferentie.

Auteur(s)

Rijkswaterstaat Zuid-Holland heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de huidige nationale gedragsregels met betrekking tot de wachtplaatsen voor en tijdens het schutten van zogenoemde kegelschepen. Dit zijn schepen die zijn beladen (of beladen geweest) met bepaalde soorten gevaarlijke stoffen.

Auteur(s)

 

Luchtfoto Shell Moerdijk 

Auteur(s)

In 2006 heeft het Ministerie van Verkeer & Waterstaat en het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de Nota Vervoer Gevaarlijke Stoffen uitgebracht. De nota moet een toekomstvaste oplossing voor de borging van veiligheid bij toenemende ruimtelijke ontwikkelingen en toenemende transporten van gevaarlijke stoffen bieden.

Basisnet