Blogs

Auteur(s)

In internationaal verband wordt er al geruime tijd gesproken over de noodzaak om als binnentankvaart meer vloeibare producten in bulk met dubbelwandige schepen te gaan vervoeren. In juni van 2005 is er door de werkgroep gevaarlijke stoffen van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR), besloten dat er in het ADN(R) van 2009 criteria voor watergevaarlijke stoffen moeten zijn opgenomen. De CCR in Straatsburg heeft de European Barge Union (EBU) gevraagd om met een voorstel met overgangsmaatregelen te komen omtrent het verplicht vervoeren van diverse producten in dubbelwandige schepen.

Auteur(s)

Met de alsmaar toenemende vraag van de samenleving naar hogere externe veiligheid met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen, zal de binnenvaart in de toekomst nog meer de aangewezen modaliteit zijn om dit soort transporten te bewerkstelligen. Zo werd in Nederland in 2005 67.6 miljoen ton/km gevaarlijke stoffen per binnenvaarschip vervoerd. Het weg- en spoorvervoer volgde op niet geringe afstand met 9.5 en 3.3 miljoen ton/kilometer.

Auteur(s)

Op donderdag 21 juni organiseert het ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W) samen met het ministerie van Economische Zaken en de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen een informatiebijeenkomst over het Basisnet Vervoer Gevaarlijke Stoffen.