Blogs

Auteur(s)

Met de alsmaar toenemende vraag van de samenleving naar hogere externe veiligheid met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen, zal de binnenvaart in de toekomst nog meer de aangewezen modaliteit zijn om dit soort transporten te bewerkstelligen. Zo werd in Nederland in 2005 67.6 miljoen ton/km gevaarlijke stoffen per binnenvaarschip vervoerd. Het weg- en spoorvervoer volgde op niet geringe afstand met 9.5 en 3.3 miljoen ton/kilometer.

Auteur(s)

Op donderdag 21 juni organiseert het ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W) samen met het ministerie van Economische Zaken en de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen een informatiebijeenkomst over het Basisnet Vervoer Gevaarlijke Stoffen.