Blogs

Auteur(s)

Op 17 september is in Bonn een internationale Ronde Tafel georganiseerd door de lidstaten van het CDNI-verdrag (Scheepsafvalstoffen). Daar is er uitvoerig gesproken over nut en noodzaak van het reguleren van de ladingdampen die vrijkomen in de petrochemische logistieke keten. Eind april heeft Duitsland een verdergaand ontgassingsverbod afgekondigd, waardoor UN 3475 en UN 1268 in feite in hetzelfde regime vallen als de benzinerichtlijn, die per 2006 in de binnenvaart van kracht geworden is. Een algemeen ontgassingsverbod is in Belgie al geruime tijd van kracht.

Op 11 oktober 2012 wordt voor de 7e keer het "Nationaal Douanecongres" gehouden. Een keur van sprekers gaat, zoals elk jaar, weer in op alle actuele ontwikkelingen op het gebied van douanezaken. De praktische insteek staat daarbij voorop.

Auteur(s)

Tijdens een extra ingelaste vergadering van het Duitse ministerie van Transport BMVBS op 3 en 4 mei in Bonn is de problematiek besproken rondom het transport van steenkolen. Eerder dit jaar waren er een aantal broei-incidenten waarbij de hulpdiensten in Duitsland waren ingeschakeld en waardoor dit onderwerp veel aandacht heeft gekregen. Tijdens de bijeenkomst waren vertegenwoordigers van EBU (CBRB, BDB), Duitse waterpolitie, BMVBS, VDKi (Verein der Kohlenimporteure), Belgische overheid,  DB (Deutsche Bahn) aanwezig.

Auteur(s)

Voor de bedrijven die meer dan 10 ton verpakte gevaarlijke stoffen per opslagvoorziening opslaan, moet aan de hand van categorieën en hoeveelheden gevaarlijke stoffen worden bepaald op welk PGS15-beschermingsniveau de opslagvoorziening moet worden uitgevoerd. Als op basis van tabel 4.1 van PGS 15 het beschermingsniveau 1 moet zijn, moet de vergunninghouder beschikken over een zogenaamd uitgangspuntendocument (UPD). In de nieuwe PGS 15 is voor het eerst aan dit UPD een aantal randvoorwaarden gesteld. Deze zijn weergegeven onder paragraaf 4.8.2.

Auteur(s)

Vorige week mocht ik namens de Vereniging van Veiligheidsadviseurs op de beurs Transport & Logistics een presentatie geven over de nieuwe PGS 15. Veel aandacht is besteed aan het nieuwe hoofdstuk 10 over tijdelijke opslag. Conform dit hoofdstuk is de binnen het bedrijf aanwezige deskundigheid bepalend voor de verschillende vormen van tijdelijke opslag. Voorheen was de tijdsduur bepalend (korter of langer dan 48 uur).  Het is duidelijk dat de rol van de veiligheidsadviseur door het nieuwe hoofdstuk 10 belangrijker is geworden.