Colofon

Redactieadres
Sdu
Company Compliance
Redactie Gevaarlijke Lading
Postbus 20025
2500 EA Den Haag 
T 070  378 04 08
E  gevaarlijkelading@sdu.nl 
I www.gevaarlijkelading.nl

Hoofdredacteur
Drs. Louise Wagenaar

Uitgeefmanager
Drs. Patrick Blom

Advertentieverkoop
Jetvertising
Vincent IJff / Kim de Bruin
070 - 3990000 | 
E: Vincent@jetvertising.nl / Kim@jetvertising.nl

Accountmanager lezersmarkt
Marc van Riemsdijk
M 06-20743760
m.v.riemsdijk@sdu.nl 

Abonnementen en administratie
Sdu Klantenservice
Postbus 20014
2500 EA Den Haag
o.v.v. ‘Gevaarlijke Lading’
T 070 378 98 80
E  sdu@sdu.nl 
www.sdu.nl

© 2018 Sdu, Den Haag