Nieuws

De provincie Noord-Brabant heeft bij elf Brabantse gemeenten een onderzoek verricht naar de veiligheidsmaatregelen langs het spoor, gelet op het transport van gevaarlijke stoffen. Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten op bepaalde aspecten de veiligheid moeten verbeteren.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een beknopte kosten-batenanalyse laten uitvoeren van veiligheidsmaatregelen bij treinmaterieel voor gevaarlijke stoffen. Dit naar aanleiding van het onderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de treinbotsing in 2015 op station Tilburg.

Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heeft een brief geschreven aan de Tweede Kamer over het Verslag Basisnet 2017 en de aanpak Basisnet spoor.

Staatssecretaris Van Veldhoven (I&W) heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over maatregelen om de ambities van het Regeerakkoord te bereiken m.b.t. het spoorgoederenvervoer.

De European Union Agency for Railways (ERA) is een onderzoek gestart om de risico’s van LL-remblokken (low noise, low friction) voor goederenwagons in kaart te brengen, zo meldt SpoorPro. ERA doet dit naar aanleiding van een gevaarlijk voorval in 2016 met een goederentrein met gevaarlijke stoffen in Breda.