Nieuws

Sinds 1 januari van dit jaar is de Stoffenchecker op deze portal (voor abonnees van de verschillende modaliteit) gebaseerd op de tabellen uit de nieuwe regelgeving die per 1 januari 2019 van kracht is geworden: ADR 2019, ADN 2019 en IMDG Code 2018 (amendement 39-18).

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft op 28 november 2018 algemeen overleg gevoerd met staatssecretaris Van Veldhoven (I&W) over opwerking van radioactief materiaal.

Zoals iedere twee jaar is per 1 januari jl. de internationale regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (VGS) weer herzien.

De redactie van Gevaarlijke Lading hoopt u ook het afgelopen jaar weer adequaat geïnformeerd te hebben over zaken waar u in uw werk mee te maken hebt.
Wat waren de meest gelezen berichten op www.gevaarlijkelading.nl in 2018? Zie hieronder de top 25:

Goederenvervoer in Nederland met binnenvaartschepen, vrachtauto’s of treinen gaat steeds vaker via logistieke hotspots. Dit zijn knooppunten waar goederen worden overgeladen. Het goederenvervoer van en naar de vijf belangrijkste hotspots groeide tussen 2010 en 2017 met bijna 18 procent, elf keer zo snel als buiten deze hotspots (1,6 procent).