Nieuws

Minister van Nieuwenhuizen (I&W) heeft schriftelijk gereageerd op twee onderzoeken naar aanleiding van de stuwaanvaring bij Grave, op 29 december 2016. Toen voer een beladen benzeertanker in zeer dichte mist door deze stuw heen. Het eerste onderzoek was in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het tweede onderzoek was door de Onderzoekraad voor Veiligheid.

Op 1 januari 2019 worden in het ADN - de Europese regelgeving van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren - wederom een groot aantal wijzigingen ingevoerd. Dit keer zijn die wijzigingen substantieel, vanwege de harmonisatie met de ATEX-richtlijn voor explosieveiligheid.

De Provincie Gelderland reageert op haar website op de berichten in de media en de politiek over varend ontgassen.

De afgelopen weken is de problematiek van het varend ontgassen in de binnenvaart veelvuldig in het nieuws geweest. Naar aanleiding daarvan hebben verschillende partijen (CDA, PvdD, SP) Kamervragen en schriftelijke vragen gesteld aan staatssecretaris van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat.

Gedeputeerde Staten van Zeeland heeft aan Oiltanking Terneuzen een door hen gevraagde vergunning verleend voor een proefneming met het ontgassen van schepen. Dit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Deze zomer heeft Oiltanking Terneuzen een omgevingsvergunning aangevraagd voor een proefneming met het purgen (ontgassen) van vijftien binnenvaartschepen.