Nieuws

Het RIVM heeft in augustus 2018 de lijst met potentiële Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) geactualiseerd. Ten opzichte van februari 2018 zijn er 31 stoffen aan de lijst toegevoegd en 35 van de lijst verwijderd. Stoffen zijn van de lijst verwijderd omdat ze als ZZS zijn aangemerkt, of omdat de zorg niet kan worden onderbouwd.

Chemours is van plan om circa € 75 miljoen te investeren in de fabriek in Dordrecht, met als doel een significante verlaging van alle emissies van organische en gefluorideerde stoffen. Chemours beoogt een reductie met 99 procent van de totale GenX-emissies tegen het einde van 2020, in vergelijking met de emissieniveaus van 2017.

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft twee informatiebladen over gevaarlijke stoffen gepubliceerd, die in verschillende talen beschikbaar zijn. Dit als onderdeel van de campagne 'Een gezonde werkplek 2018-2019'.

Minister Bruins voor Medische Zorg en staatssecretaris Van Ark van SZW hebben een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de aanwezigheid, de risico’s en de maatregelen ter voorkoming van gezondheidsrisico’s als gevolg van blootstelling aan chroom-6. Afgelopen periode was er veel aandacht voor chroom-6 op materieel bij Defensie.

Staatssecretaris Visser van Defensie heeft Kamervragen beantwoord  over de blootstelling aan chroom-6 bij de Koninklijke Marine. De chroom-6 houdende verf is aangetroffen op verschillende FRISC-vaartuigen van de Koninklijke Marine. De werkzaamheden zijn daarop stilgelegd en de werkplaatsen waar de FRISC’s worden onderhouden zijn preventief gesloten.