D66 Dordrecht wil aparte calamiteitenroute

Print     PDF
Rubriek

D66 in Dordrecht maakt zich zorgen over de veiligheid van de wijk Staart-Oost in geval van calamiteiten. Voor inwoners van de wijk Staart-Oost (Merwedepolder) en werknemers van bedrijven in het gebied is het hebben van een goede calamiteitenroute cruciaal. Het gaat dan om situaties van een calamiteit bij bijvoorbeeld een van de chemische bedrijven. Nu is het zo dat mensen die het gebied willen verlaten en hulpdiensten die het gebied moeten betreden allen via dezelfde weg (Baanhoekweg) worden geleid. Dit is een onwenselijke situatie, want deze weg kan bij een calamiteit met gevaarlijke stoffen en een bepaalde windrichting ontoegankelijk zijn, aldus D66.

Al in 2013 heeft de veiligheidsregio geadviseerd om te voorzien in een calamiteitenroute, bijvoorbeeld via de fietsbrug tussen de Staart en Stadspolders. Tot op heden lijkt er niet te zijn voorzien in deze route. Om die reden heeft D66 hier aandacht voor gevraagd bij het College van Burgemeester en Wethouders. D66 wil dat dit onderwerp de volle aandacht heeft van de gemeente. Zeker gezien de komende werkzaamheden aan de N3, waarbij de hulpdiensten een extra uitdaging zullen krijgen om aanrijdtijden te halen.