Europese kaderrichtlijn vervoer gevaarlijke stoffen gewijzigd

Print     PDF

Bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/936 wordt Richtlijn 2008/68/EG (Europese kaderrichtlijn vervoer gevaarlijke goederen over land) gewijzigd. Verschillende lidstaten hebben een aantal nieuwe nationale afwijkingen en diverse wijzigingen van toegestane afwijkingen aangevraagd. Deze afwijkingen worden toegestaan. De wijzigingen hebben betrekking op de bijlagen I, II en III. De in de bijlagen vermelde lidstaten krijgen toestemming om de in die bijlage vermelde afwijkingen op hun grondgebied toe te passen.

Uitvoeringsbesluit 2018/936 (PbEU l 165, 2 juli 2018)