ILT: weinig inzet voor terugdringen uitstoot zeer zorgwekkende stoffen

Print     PDF
Rubriek

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft de 'Signaalrapportage Inspectie Leefomgeving en Transport' gepubliceerd, naar aanleiding van vergunningaanvragen van vier bedrijven. In deze signaalrapportage wijst de ILT op optredende risico’s van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). Voor 76 ZZS geldt tot 2025 een uitzondering op de strenge wettelijke emissie-eisen voor ZZS. Dat betekent dat er voor deze groep stoffen tot 2025 veel grotere hoeveelheden emissies zijn toegestaan dan voor de andere ZZS. Wel geldt voor deze 76 stoffen, net als voor alle andere ZZS, een wettelijke minimalisatieverplichting.

Minimalisatieplicht

De ILT ziet in de praktijk dat bedrijven – met soms een expliciet beroep op de uitzonderingstermijn – voorlopig geen serieuze inzet plegen om tot uitfasering of minimalisatie van de uitstoot van deze 76 stoffen te komen. Hiermee voldoen zij niet aan de minimalisatieplicht, wat mogelijk leidt tot onbedoelde en onnodig grote uitstoot van ZZS tot 2025. Drie bedrijven zetten zich onvoldoende in om de uitstoot van de gevaarlijke stoffen te minimaliseren. De inspectie uit haar zorg dat bedrijven en bevoegd gezagen in de praktijk hier onvoldoende aandacht voor hebben. Staatssecretaris Van Veldhoven stuurt het signaalrapport naar de Tweede Kamer.