Multilaterale ADR-overeenkomst lithiumbatterijen gepubliceerd

Print     PDF
Rubriek

In de Staatscourant (2018, 39613) is de multilaterale ADR-overeenkomst M307 gepubliceerd. Deze betreft het vervoer van beschadigde of defecte lithiumbatterijen die onder normale vervoersomstandigheden snel uiteen kunnen vallen, gevaarlijk kunnen reageren, een vlam dan wel een gevaarlijke hitte-ontwikkeling of een gevaarlijke uitstoot van giftige, bijtende of brandbare gassen of dampen kunnen veroorzaken (UN 3090 – 3091 – 3480 – 3481). Deze batterijen mogen, in afwijking van bijzondere bepaling 376 van het ADR, wel vervoerd worden mits ze verpakt zijn volgens bijlage I of II van de multilaterale overeenkomst. 

De overeenkomst is eerder ondertekend door Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Portugal en is geldig tot en met 31 december 2018.