ProRail publiceert Prognose VGS 2028

Print     PDF

Railbeheerder ProRail heeft zijn 'Prognose VGS 2028' gepubliceerd, opgesteld door onderzoeksbureau Ecorys. In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een studie naar de verwachtingen voor 2028 van het vervoer van gevaarlijke stoffen via het spoor. Het is een vervolg op een eerder door Ecorys en Arcadis opgestelde studie, opgeleverd begin 2016. De nieuwe studie is gelijk van opzet als de voorgaande. Gebruik wordt gemaakt van recentere cijfers omtrent de realisatie (te weten gegevens over 2017, aangeleverd door ProRail) en de recent opgestelde Basisprognoses Goederenvervoer (BPGV2018, opgesteld door Ecorys in opdracht van Rijkswaterstaat).

Top-down

Deskundige marktpartijen zijn bevraagd om de top-down gemodelleerde groei te toetsen op het waarschijnlijkheidsgehalte. Deze bottom-up inzichten zijn geconfronteerd met de top-down cijfers en op basis hiervan zijn de top-down afgeleide groeicijfers voor bepaalde HB-relaties bijgesteld om te komen tot de 'Prognose VGS 2028'.
De bottom-up (BU) prognose blijkt beduidend hoger uit te komen dat de top-down (TD) analyse. Dit is met name het geval voor stofcategorie A, met name de LPG-stromen. 

Realisatiecijfers

De prognosecijfers voor 2015-2020 uit 2007 van zowel ProRail (137.100) als Belangenvereniging Rail Goederenvervoerders (BRG) (de hoogste: 168.000) blijken ver boven de realisatiecijfers van 2014 en 2017 liggen, terwijl de prognoses uit 2003 in lijn was met de realisatie. De realisatie van 2017 lag boven de ontwikkellijn uit de voorgaande prognose. De Prognose VGS 2028 ligt boven het niveau van de voorgaande prognose.

Met de resultaten van dit onderzoek zijn door ProRail toedelingen van het in 2028 verwachte vervoersvolume aan het spoorwegwegnetwerk gemaakt.