Richtlijnen voor strafvordering gepubliceerd

Print     PDF

In de Staatscourant is een aantal Richtlijnen voor  Strafvordering gepubliceerd, zoals de Richtlijn voor strafvordering Wet vervoer gevaarlijke stoffen ten aanzien van vervoer over de weg, de Richtlijn voor strafvordering feitgecodeerde misdrijven en overtredingen en de Richtlijn voor strafvordering Binnenvaart

Deze richtlijnen hebben betrekking op overtredingen van de voorschriften en geven de tarieven voor de meest voorkomende overtredingen. Ze treden in werking op 1 januari 2019.