Richtsnoer verandermanagement chemie verschenen

Print     PDF

De Europese chemiekoepel Cefic heeft het best practice-richtsnoer Managing Change in a Chemical Supply Chain gepubliceerd. Ongevallenonderzoek in de logistieke keten heeft het gebrek aan goed verandermanagement (Management of Change) geïdentificeerd als een van de belangrijkste oorzaken van een aanzienlijk deel van die incidenten. Het nieuwe richtsnoer biedt een raamwerk voor bedrijven die actief zijn in de chemische productieketen. Het raamwerk bevat handvatten om beter veranderingen te leren managen die samenhangen met uitrusting, materialen, producten, mensen, organisatie en procedures. Het richtsnoer is gebaseerd op best practices die al in gebruik zijn bij bedrijven, en beschrijft procedures en tools om veranderingen veilig te managen. Ook in transport, tussentijdse opslag, laad- en losoperaties en reiniging, gerelateerd aan alle modaliteiten van Europees (intermodaal) transport over land. Het richtsnoer helpt het aantal incidenten in de logistieke keten en de daaraan verbonden schade aan mens en milieu verminderen.

Best Practice Guidelines Managing Change in a Chemical Supply Chain (Cefic/Ecta)

Bron