Verlenging examentijd ADN voorgesteld bij UNECE

Print     PDF

Van 20 tot 25 januari heeft bij UNECE in Genève de 34ste vergadering van het ADN Safety Committee plaatsgevonden. Branchevereniging CBRB was daar namens EBU/ESO. Een van de onderwerpen was het voorstel van EBU/ESO ter verlenging van examentijd ADN, document INF.14. Dit document is de opvolging van 33e sessie INF.11 en verder uitgewerkt. Bij het indienen in augustus 2018 was de reactie dat het goed zou zijn het voorstel verder te onderbouwen, bijvoorbeeld met een didactisch onderzoek.

Taalniveau

Een onderzoeksbureau heeft met name naar de verschillen in taalniveau gekeken en bepaald dat het vanwege het verschil in taalniveau van de doelgroep (A2) ten opzichte van het ADN (C2) en de examenvragen (B2), feitelijk logisch is dat men ruim de tijd nodig heeft om de vraag, maar ook de vier mogelijke antwoorden door te kunnen nemen. Dit onderzoek is vertaald in het Engels en hoort als bijlage bij het document.

Met name Duitsland geeft aan moeite te hebben met het lezen van de Engelse rapportage en in de vergadering wordt voorgesteld dat de rapportage ook in het Duits wordt aangeleverd en het onderwerp verder zal worden besproken in de Informele Werkgroep Opleidingen, die in april 2019 bij elkaar zal komen. 

Bron