Nieuws

Het IFV heeft onderzocht op welke wijze de overheidsbrandweer landelijk kan samenwerken met bedrijfsbrandweren bij het bestrijden van grote industriële incidenten. Door landelijk samen te werken zijn deze incidenten sneller en effectiever te bestrijden.

De PGS-organisatie gaat een nieuwe richtlijn opstellen voor veilige opslag van lithium-ion-batterijen: PGS 37. Het gebruik van lithium-ion batterijen neemt de laatste jaren sterk toe. Dit brengt gevaren met zich mee. Bij brand kunnen er giftige gassen vrijkomen. Op dit moment is er nog maar weinig wet- en regelgeving voor lithium-ionbatterijen. 

Voor het geval het Verenigd Koninkrijk zich terugtrekt uit de Europese Unie zonder dat er een overeenkomst is afgesloten: het Europees agentschap voor chemische stoffen Echa heeft een tijdelijke procedure opgesteld waarmee bedrijven in de Europese Unie kennis kunnen geven van exporten die vallen onder de Prior Informed Consent-verordening (

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de Invoeringswet van de Omgevingswet. De Omgevingswet zal naar verwachting in 2021 in werking treden.  

Het CBS heeft cijfers vrijgegeven over de handel met het Verenigd Koninkrijk (VK) in 2018. Er was in dat jaar minder export van Nederlandse makelij naar het VK.