Nieuws

Naar aanleiding van de containerramp met de MSC Zoë hebben RTV Noord en Omrop Fryslân onderzoek gedaan naar veiligheid van containerschepen.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de (wettelijk verplichte) Beleidsdoorlichting Handhaving en Toezicht laten uitvoeren.

Minister Van Nieuwenhuizen (I&W) heeft Kamervragen beantwoord van de VVD en D66 over het lozen van giftige stoffen door tankers.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft het onderzoek gepubliceerd naar de emissie van vinylchloride bij Shin-Etsu op het industrieterrein Rotterdam-Botlek. Tijdens een vier uur durende emissie kwam de brandbare en carcinogene stof vinylchloride vrij in de atmosfeer.

Gevaarlijke Lading 2-2019 is verschenen, met als thema's Incidenten en Opleidingen. In dit nummer de volgende bijdragen: