Nieuws

Gevaarlijke Lading 5-2018 is verschenen, met als thema's: Regelgeving 2019 en Etiketten & Verpakkingen. In dit nummer de volgende bijdragen:

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft de 'Signaalrapportage Inspectie Leefomgeving en Transport' gepubliceerd, naar aanleiding van vergunningaanvragen van vier bedrijven. In deze signaalrapportage wijst de ILT op optredende risico’s van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). Voor 76 ZZS geldt tot 2025 een uitzondering op de strenge wettelijke emissie-eisen voor ZZS.

Onderzoekers aan de Vrije Universiteit Brussel hebben vastgesteld dat er in de rivier Zenne ter hoogte van de industriezone in Vilvoorde een erg hoge activiteit aan hormoonachtige stoffen zit.

Op 30 maart 2019 zal het Verenigd Koninkrijk naar verwachting de Europese Unie verlaten. Het VK heeft dan geen Reach-verplichtingen meer aan de EU. Op de website chemischestoffengoedgeregeld.nl van de Rijksoverheid wordt een aantal scenario's op een rijtje gezet voor bedrijven die met het VK in chemische stoffen handelen. Zo wordt er onder andere ingegaan op de volgende mogelijke situaties:

De Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) en Gevaarlijke Lading/Sdu organiseren op 30 november 2018 de jaarlijkse CTGG Voorlichtingsdag. Deze vindt traditiegetrouw plaats op de laatste vrijdag van november, dit jaar op 30 november. Het programma van de dag is nu bekend (zie hieronder).