Nieuws

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet (van VNG, IPO, UvW en Rijk) heeft een aparte pagina op de website aandeslagmetdeomgevingswet.nl gemaakt over het thema 'Externe Veiligheid (EV) onder de Omgevingswet'.

De Conferentie van Verdragsluitende Partijen (CVP) heeft op 21 juni in Straatsburg haar zomerzitting gehouden.

Duitsland heeft de multilaterale ADR-overeenkomst M313 van Zweden mede-ondertekend. Deze betreft het transport van explosieve stoffen en goederen behorend bij de krijgsmacht die vernietigd moeten worden. M313 verschaft een vrijstelling voor de etiketterings- en kenmerkingseisen.

Per vandaag, 21 augustus 2018, gelden nieuwe indicatieve grenswaarden voor 31 stoffen of stofgroepen.

Onlangs heeft het Landelijk Expertisecentrum BrandweerBrzo een 'haardvuursessie' georganiseerd om de publiek-private samenwerking bij industriële incidentbestrijding verder te verkennen. Het expertisecentrum kwam bijeen met mensen uit de veiligheidsregio’s en de Nederlandse chemieclusters bij elkaar.