Nieuws

De veiligheidsregio Limburg-Noord heeft op 6 juli het Rampbestrijdingsplan voor Inrichtingen met Gevaarlijke Stoffen (RBP IGS) vastgesteld.  Het RBP IGS beschrijft de wijze waarop de veiligheidsregio en haar crisispartners zijn voorbereid op de bestrijding van maatgevende rampscenario’s bij bepaalde categorieën hoog-risico objecten (als bedoeld in art.

Rijkswaterstaat vervangt dit jaar de omloopwielen van de Botlekbrug. Na vervanging van de omloopwielen aan de Perniszijde in het voorjaar van 2018 zijn nu de 32 omloopwielen van het hefdeel aan de Botlekzijde aan de beurt.

Afsluitingen

De Botlekbrug in de snelweg A15 is voor het wisselen van de omloopwielen in augustus voor het autoverkeer afgesloten van:

De omgevingsvergunning van Chemours wordt verder aangescherpt. Vandaag, 25 juli 2018, publiceert de DCMR, namens de provincie Zuid-Holland een ontwerp-beschikking. Hierin is opgenomen dat de lozing op het riool, de indirecte lozing, van de stof FRD 903, een stof die vrijkomt bij het GenX proces, wordt teruggebracht van 2035 kg naar 148 kg per jaar.

Staatssecretaris Van Veldhoven (I&W) heeft het onderzoeksrapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 'Stookolie voor zeeschepen – Autobrandstoffen voor West-Afrika' aan de Tweede Kamer aangeboden. De ILT heeft de REACH-administratie gecontroleerd bij een groot deel van de relevante spelers in de Nederlandse brandstofsector.

De Commissie Transport Gevaarlijke Goederen is alweer druk bezig een mooi programma samen te stellen voor de jaarlijkse CTGG-dag, die traditiegetrouw georganiseerd wordt in samenwerking met Gevaarlijke Lading/Sdu. Dit evenement zal dit jaar op vrijdag 30 november plaatsvinden, in de regio Zuid-Holland. Dus houd deze datum alvast vrij in uw agenda.