Nieuws

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vragen voorgelegd aan staatssecretaris Van Ark van SZW over de 'Staat van de arbeidsveiligheid'.
 De staatssecretaris heeft deze vragen beantwoord bij brief van 25 juni 2018. 

Vanaf 1 juli a.s. wordt het ontgassingsverbod gehandhaafd dat vorig jaar is ingesteld in de provincie Zeeland. Tot die datum heeft Gedeputeerde Staten van Zeeland vrijstelling verleend op het verbod in de Provinciale Milieuverordening.

Afgedankte koelkasten uit Nederland verdwijnen via het illegale circuit naar landen als Ghana en Nigeria. De waardevolle metalen komen bij ons terug, het afval blijft achter in Afrika. De provincie Drenthe besloot gebruik te maken van haar mogelijkheid om in te grijpen.

Op zaterdag 23 juni heeft zich een aanvaring voorgedaan in de Derde Petroleumhaven in het Botlekgebied in de Rotterdamse haven: een tanker kwam in aanvaring met een steiger. Daarbij is een aanzienlijke hoeveelheid zware stookolie in het water terecht gekomen.

Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heeft een brief geschreven aan de Tweede Kamer over het Verslag Basisnet 2017 en de aanpak Basisnet spoor.