Nieuws

In de wetsteksten van het ADR en ADN op deze website (www.gevaarlijkelading.nl) zijn redactionele toelichtingen toegevoeg

Het Europees agentschap voor chemische stoffen (Echa) heeft een 'praktische gids' gepubliceerd voor productindeling onder de CLP-verordening, met verwijzing naar Artikel 45 en Bijlage VII.

De Intergouvernementele Organisatie voor het internationale spoorwegvervoer (OTIF) heeft de wijzigingen (Engels) voor het RID 2019 gepubliceerd. De 55ste sessie van het RID Comité van Experts is in Bern gehouden op 30 mei jl.

In de Staatscourant (2018, 39613) is de multilaterale ADR-overeenkomst M307 gepubliceerd.

Voor de uitvoering van zeer zorgwekkende stoffen-beleid (ZZS) uit LAP3 is nu een eerste onderzoeksresultaat gepubliceerd. LAP3 is het landelijk afvalbeheerplan 2017-2029, dat op 28 november 2017 is vastgesteld door de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. In dit plan is het afvalbeleid voor de periode 2017 tot en met 2023 vastgelegd, met een doorkijk tot 2029.