Nieuws

Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over twee maatregelen die volgen uit toezeggingen naar aanleiding van de situatie bij het bedrijf DuPont. De eerste is de invulling van het Kennisplatform werken met gevaarlijke stoffen.

Staatssecretaris Van Veldhoven (I&W) heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over maatregelen om de ambities van het Regeerakkoord te bereiken m.b.t. het spoorgoederenvervoer.

Industriecomplex Chemelot heeft gereageerd op het onderzoeksrapport ‘Chemie in samenwerking: risicobeheersing op het industriecomplex Chemelot’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV).

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft vandaag zijn onderzoeksrapport ‘Chemie in samenwerking – veiligheid op het industriecomplex Chemelot’ gepubliceerd. Het Limburgse chemieterrein ligt vlakbij verschillende woonwijken van de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek.

Toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft zijn jaarverslag 2017 gepubliceerd. SodM geeft advies over en houdt toezicht op de winning, op opslag en het transport van de delfstoffen olie, gas en zout, alsmede aardwarmte en wind op zee.