Nieuws

De DCMR Milieudienst Rijnmond, de dS V en de Brandweer van de gemeente Rotterdam zijn een gezamenlijke actie begonnen om de tankstations in Rotterdam op veiligheid te controleren. Het gaat om bijna honderd tankstations.

Haven Amsterdam gaat vanaf 1 mei 2006 intensiever controleren op het vervoer van gevaarlijke stoffen in de binnenvaart. Het gaat om een proef met een doorlooptijd van een jaar.

De rampenbestrijding in Nederland is niet goed voorbereid op grootschalige incidenten met gevaarlijke stoffen. Dat blijkt uit een reconstructie van het incident met het containerschip 'Fowairet' in de april-editie van Gevaarlijke Lading.

Euronorm.net, digitaal informatieplatform voor wetgeving en normalisatie, heeft een aantal checklists samengesteld om de implementatie van ATEX (explosieveiligheid) te vereenvoudigen.

De laatste chloortrein tussen Hengelo en Delfzijl rijdt deze maand. Akzo Nobel heeft de productie van chloor verplaatst naar Delfzijl, waardoor het transport niet meer nodig is. Het chloor wordt voortaan gemaakt op de plek waar het verwerkt zal worden.