Nieuws

Bergers van Multraship uit Terneuzen en het Belgische URS zijn nog bezig met het lossen van het bovendek van containerschip Fowairet.

Eind juni heeft het Scheepvaart en Transport College een nieuw pand in gebruik genomen.

Tegen de afspraken in, blijken sinds afgelopen nacht 17 containers van containerschip Fowairet, dat sinds dinsdagavond in de Sloehaven ligt, te zijn gehaald. Loco-burgemeester L.C. Poppe-De Looff heeft Zeeland Seaports onmiddellijk opdracht gegeven het lossen te staken.

Een containerschip met gevaarlijke lading, dat dinsdag vastliep op een zandbank bij Perkpolder, is door de bergers Multraschip en het Antwerpse URS vlotgetrokken. Het schip genaamd de Fowairet, dat het scheepsverkeer op de Westerschelde bijna de hele dag blokkeerde, is naar de Sloehaven in Vlissingen gesleept.

België heeft een multilateraal akkoord getekend, M 171, waarin bepaald wordt dat producten met de bijzondere bepaling VV9b en behorende tot de klassen 6.1 en 8, vervoerd mogen worden overeenkomstig de bijzondere bepaling VV9a.