Nieuws

In 17 jaar tijd had Henk Bril (veiligheidsadviseur bij Sabic) het één keer meegemaakt, en in de zomer van 2005 binnen twee maanden tijd twee keer: een zogenaamde 'rolladewagon'. Hij vertelt wat er aan de hand was. Wat valt er van de door hem aangehaalde voorvallen te leren?

EVO en KNV hebben begrip voor de moeilijke situatie van de brandweerlieden, maar noemt wegblokkades als actiemiddel ronduit onacceptabel.

De omzet van de Nederlandse chemische industrie ligt in 2005 naar verwachting 8% hoger dan in 2004 en komt uit op ruim € 39 miljard. Deze groei komt tot stand door een stabiel productievolume en een stijging van de afzetprijzen met 8%. Grote zorgen maakt de VNCI zich over het basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Ruim 80.000 Nederlandse werknemers hebben deze maand een vragenlijst over hun werkomstandigheden ontvangen, waarin ook vragen over gevaarlijke stoffen opgenomen zijn.

De uitdaging voor de logistieke sector is om bedreigingen op het gebied van 'security' om te zetten in kansen. Dat bleek op 1 december tijdens het PROTECT-kennisseminar 'Ketenveiligheid in de transport- en logistieke sector'.