Nieuws

Per 1 januari 2006 mogen binnentankschepen benzinedampen niet meer naar de buitenlucht ventileren. Bovendien komt ook het ventileren van ladingtanks met andere dan benzinedampen meer en meer onder druk te staan.

In het luchtvervoer van gevaarlijke stoffen wordt circa tien procent van de vracht niet geaccepteerd wegens beschadigde verpakkingen.

Gebruikers van gevaarlijke stoffenverpakkingen mogen niet blindvaren op het UN-kenmerk. Dat zegt Ton Schilperoord in Gevaarlijke Lading.

Gebruikers van gevaarlijke stoffenverpakkingen mogen niet blindvaren op het UN-kenmerk. Dat zegt Ton Schilperoord in Gevaarlijke Lading.

Op basis van eisen in de afvalregelgeving worden verpakkingen van gevaarlijke stoffen lichter, maar elke verpakking heeft een kritische grens, zo waarschuwt directeur Maxence Wittebolle van het Belgisch Verpakkingsinstituut.