Nieuws

De Vereniging Vloeibaar Gas onderschrijft ten volle het akkoord over de veiligheid van het gebruik van autogas, dat 22 juni jl. door staatssecretaris Van Geel en VVG-voorzitter Van Kalsbeek is ondertekend. De maatregelen die in het akkoord zijn opgenomen, zorgen ervoor dat autogas volledig voldoet aan de nieuwe, strenge veiligheidsnormen die in 2010 van kracht worden.

De Arbeidsinspectie en de Inspectie Verkeer en Waterstaat gaan de komende maanden gezamenlijk controleren bij vervoerders van vloeibare chemicaliën. Uit eerder onderzoek bleek dat deze bedrijven met name de regels voor arbeids- en rusttijden niet goed naleven. Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen kan dit ernstige risico's opleveren. De inspecties richten zich op het vervoer van vloeibare chemicaliën per tankauto en tankcontainer.

Pilz heeft een uniek document binnen industriële veiligheid op de markt gebracht. Het betreft een DVD met 22 voorlichtingsfilms over welke impact veiligheid heeft op de productiviteit van een organisatie.

Op 1 juni mag Nederland naar de stembus voor het raadplegende referendum over een grondwet voor Europa. Een kort overzicht van relevante punten.

Op 1 juli 2005 worden de Nederlandse beveiligingsvoorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen definitief van kracht. Vanaf die datum krijgen bedrijven die gevaarlijke stoffen vervoeren over de weg, via het spoor en per binnenvaart te maken met nieuwe regels voor bescherming tegen terroristische aanslagen en vandalisme.