Wegvervoer

Op 1 januari 2019 worden in het ADR wederom een groot aantal wijzigingen ingevoerd. Traditiegetrouw publiceert Gevaarlijke Lading van tevoren een whitepaper met de belangrijkste wijzigingen in het Nederlands. Deze whitepaper 'Wijzigingen ADR 2019' is nu gratis te downloaden.

Auteur(s)

Kan een ongeluk zoals op 6 augustus 2018 in het Italiaanse Bologna ook in Nederland gebeuren?

In Zwijndrecht zijn twee mannen aangehouden die bezig waren met het uitladen van jerrycans met mondkapjes voor. Een getuige meldde de verdachte handeling. Toen de politie ter plaatse kwam, stonden de twee mannen met een mondkapje voor jerrycans uit te laden en ze brachten deze naar een kelderbox. Vervolgens reden ze weg in een busje.

Duitsland heeft de multilaterale ADR-overeenkomst M313 van Zweden mede-ondertekend. Deze betreft het transport van explosieve stoffen en goederen behorend bij de krijgsmacht die vernietigd moeten worden. M313 verschaft een vrijstelling voor de etiketterings- en kenmerkingseisen.

Rijkswaterstaat vervangt dit jaar de omloopwielen van de Botlekbrug. Na vervanging van de omloopwielen aan de Perniszijde in het voorjaar van 2018 zijn nu de 32 omloopwielen van het hefdeel aan de Botlekzijde aan de beurt.

Afsluitingen

De Botlekbrug in de snelweg A15 is voor het wisselen van de omloopwielen in augustus voor het autoverkeer afgesloten van:

In de Staatscourant (2018, 39613) is de multilaterale ADR-overeenkomst M307 gepubliceerd.

Op de voorgestelde wijzigingen (Engelstalig) voor het ADR 2019 zijn een corrigendum en een addendum verschenen. Deze zijn gepubliceerd op de website van de UNECE.

De documenten zijn als volgt getiteld:

Recentelijk is de rapportage verschenen ‘Waterstof als brandstof voor voertuigen; Aandachtspunten ten behoeve van veiligheid’ van het Instituut Fysieke Veiligheid. Het onderzoek aan de basis van deze publicatie had als doel het verkennen van veiligheidsaspecten rondom het gebruik van waterstof als brandstof in voertuigen en het aandragen van aandachtspunten op deze onderwerpen. 

Vandaag, 20 juni, zijn de resultaten van het onderzoek naar de strafrechtelijke afwikkeling van de Vuurwerkramp door onderzoeker Paul van Buitenen gepresenteerd in perscentrum Nieuwspoort. Vier jaar lang is intensief onderzoek gedaan naar de afwikkeling van deze Vuurwerkramp in Enschede op 13 mei 2000.

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) heeft haar eerste jaarverslag gepubiceerd. De ANVS werd in 2017 een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) en is daarmee verplicht een jaarverslag op te stellen. Het eerste jaarverslag biedt een terugblik op 2017.