Basisnet

Railbeheerder ProRail heeft zijn 'Prognose VGS 2028' gepubliceerd, opgesteld door onderzoeksbureau Ecorys. In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een studie naar de verwachtingen voor 2028 van het vervoer van gevaarlijke stoffen via het spoor. Het is een vervolg op een eerder door Ecorys en Arcadis opgestelde studie, opgeleverd begin 2016.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Beleidsdoorlichting artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's 2011 - 2017 gepubliceerd. Deze beleidsdoorlichting kijkt terug naar begrotingsartikel 22 in de periode van de oprichting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu tot het moment van wijziging naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (2011-2017).

Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) heeft de evaluatie van het Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur naar de Tweede Kamer gestuurd.

Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heeft een brief geschreven aan de Tweede Kamer over het Verslag Basisnet 2017 en de aanpak Basisnet spoor.

Staatssecretaris Van Veldhoven (I&W) heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over maatregelen om de ambities van het Regeerakkoord te bereiken m.b.t. het spoorgoederenvervoer.

Auteur(s)
Magazine editie

Henk Bril belicht de toekomst van het Basisnet

Uiterlijk in 2021 komt er een einde aan de chloortransporten door Nederland. Dan rijdt de laatste incidentele trein met chloor over ons spoor. Daarover hebben staatssecretaris Stientje van Veldhoven (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) en chloorproducent AkzoNobel Specialty Chemicals een convenant gesloten. Structurele chloortransporten waren al in 2006 beëindigd.

Magazine editie

In de aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen heeft Gevaarlijke Lading zijn oor te luisteren gelegd bij een aantal gemeenten. Vooral het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen blijkt hen bezig te houden, vanwege het overschrijden van de risicoplafonds. Andere zaken zoals de Omgevingswet en de bijbehorende nieuwe risicoaanpak is meer voer voor specialisten. Naast het spoorvervoer valt er volgens de politici nog veel te verbeteren aan de communicatie met de mensen die dichtbij het spoor wonen.

Spoorbeheerder ProRail heeft zijn Rapportage 2017 ten behoeve van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) gepubliceerd. Een van de mijlpalen was de start van de Servicedesk Basisnet. Vervoerders en verladers kunnen hier terecht met vragen over het vervoer en routering van gevaarlijke stoffen over het spoor.

Magazine editie

Op 24 november 2017 vond de jaarlijkse CTGG-voorlichtingsdag plaats, op een prachtige locatie aan het water in Maarssen. Zoals ieder jaar werden de deelnemers in één dag bijgepraat over de actualiteiten rond vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen.