Buisleidingen

Op vrijdag 30 november vond de jaarlijkse CTGG-dag plaats, bij de voormalige Caballero Fabriek in Den Haag. De deelnemers zijn wederom in één dag bijgepraat over de actualiteiten rond het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen.

Gevaarlijke Lading 6-2018 is verschenen, met als thema: CTGG-dag 2018. In dit nummer de volgende bijdragen:

A.s. vrijdag, 30 november, vindt de jaarlijkse CTGG Voorlichtingsdag plaats, dit jaar in de Caballero-fabriek in Den Haag. Zoals elk jaar wordt deze dag georganiseerd door de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) in samenwerking met Gevaarlijke Lading/Sdu.

Een paar jaar geleden is in Gevaarlijke Lading geschreven over initiatieven van VELIN om incidenten door graafschade aan buisleiding te voorkomen. Hoever zijn deze uitgewerkt en wanneer kan de graafketen ermee aan de gang?

De Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) en Gevaarlijke Lading/Sdu organiseren op 30 november 2018 de jaarlijkse CTGG Voorlichtingsdag. Deze vindt traditiegetrouw plaats op de laatste vrijdag van november, dit jaar op 30 november. Het programma van de dag is nu bekend (zie hieronder).

Het voorlopige programma van de CTGG Dag is bekend. De volgende onderwerpen en sprekers staan op het programma:

Het CBS heeft vervoerscijfers van gevaarlijke stoffen over 2017 gepubliceerd.

Magazine editie

Met deze keer:

  • Buisleidingentransport gevaarlijke stoffen veiliger geworden
  • Nederland ondertekent ADR-overeenkomst M305
  • Akkoord ontgassingsregels in CDNI-verdrag
  • Save the date: CTGG-dag 2017

De Vlaamse overheid is gestart met het beleidsvoorbereidend onderzoek 'Risico-evaluatiesysteem externe veiligheid voor transporten van gevaarlijke stoffen'.

Hulpdiensten zijn in de nacht van woensdag 8 op donderdag 9 juni uitgerukt omdat bij Lage Zwaluwe diesel lekte uit een buisleiding. Een weiland en een sloot aan de Wilgendijk, niet ver van het spoor, zijn vervuild geraakt. Rond 07.30 uur was het gat in de leiding gedicht.

Volgens de veiligheidsregio geven metingen in de omgeving ,,geen reden tot grote zorg". Het opruimen van de gelekte diesel zal nog wel even duren. De vervuilde grond moet afgevoerd. De oorzaak van de lekkage is nog onbekend.