Chemicaliën

In een bedrijfshal voor de productie van chemicaliën rijdt een chauffeur een pallet met vaten gevaarlijke stoffen omver. Er ontstaat een flinke lekkage op de vloer. Wat zijn de risico’s en hoe kunnen deze chemicaliën veilig worden opgeruimd? Om een goede inschatting te kunnen maken, hebben hulpverleners en medewerkers in zulke situaties betrouwbare stofgegevens en aanwijzingen nodig.

De politierecherche is een onderzoek gestart nadat in Eindhoven een vrachtwagen vol met chemicaliën in brand werd gezet. De vrachtwagen stond vlakbij een flat en uit voorzorg werden daarom bewoners geëvacueerd.

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen Echa heeft een website gelanceerd met informatie voor consumenten, om hen bewust te maken van de voordelen en risico's van chemische stoffen in het dagelijks leven. De website is beschikbaar in 23 talen en geeft onder andere informatie over de rol van Echa en de Europese regelgeving om consumenten te beschermen. 

Het Landelijk Parket heeft in de rechtbank Oost-Brabant gevangenisstraffen tot vijf jaar geëist tegen een samenwerkingsverband van negen verdachten in Vogelsberg, een omvangrijk onderzoek naar meerdere bestellingen en transporten van chemicaliën voor de productie van synthetische drugs. Ook eist het OM ontnemingsvorderingen tot maximaal 1.8 miljoen euro wederrechtelijk verkregen voordeel.

In een brief aan de Tweede Kamer heeft waarnemend minister Kaag van Buitenlandse Zaken een fiche aangeboden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

Magazine editie

In de documentaire Beerput Nederland vertellen milieurechercheurs, onderzoekers, journalisten en hoogleraren hoe frauduleuze afvalbedrijven al decennialang ongestoord milieudelicten kunnen plegen. Hierbij wordt ze de hand boven het hoofd gehouden door overheid en politiek, zo is de boodschap van de documentaire.

Naast het online platform en het nieuwste Chemiekaartenboek biedt Sdu nu ook de Chemiekaarten® 2018 Light Editie. Op alfabetische volgorde worden 500 enkelvoudige (zuivere) stoffen behandeld. Op de kaart staat basisinformatie die nodig is om veilig met chemicaliën te kunnen werken. Enkele specificaties:

Toxic, het product om chemische stoffen te beheren, heeft twee gratis posters ontwikkeld. Op een van de posters staan de 17 benodigde stappen voor werken met chemische producten beschreven. U kunt deze stappen stap voor stap voor uw organistie afvinken. Zo geeft deze poster stap voor stap inzicht of uw organisatie het veilig werken met chemische producten procesmatig goed heeft geregeld. Deze poster is bedoeld voor de beleidsmakers en verantwoordelijken van het safteybeleid.

Chemical Watch heeft het rapport 'Business Guide to Safer Chemicals in the Supply Chain - including alternatives assessment' gepubliceerd. Het rapport beschrijft de belangrijkste benaderingen, bronnen en best practices om dit te bereiken. De inleiding van het rapport is gratis beschikbaar. Deze omvat de volgende onderwerpen:
1. Why alternatives assessment is a business issue
2. Definitions and basic principles
3. Criteria – what are they and how many do you need?
4. Hazard versus risk – the big debate

Op 11 maart jl. is de Verordening 334/2014 gepubliceerd, waarin de wijzigingen van de Biociden Verordening (EU) 528/2012 zijn opgenomen. Op de website van het CTGB (College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden) zijn deze wijzigingen als volgt samengevat:

•Biocidenfamilies