Gasdetectie

In de zojuist uitgekomen Gevaarlijke Lading nummer 3 staat een artikel van EU-OSHA, het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (blz. 14). Als een Europeaan dit leest, zou het grotendeels kunnen kloppen. Nu ben ik naast Europeaan, ook Nederlander.

Gevaarlijke Lading 3-2018 is verschenen, met als thema's: ICT en Gasdetectie. Dit nummer wordt op 21 juni uitgereikt aan de deelnemers van de Dag van de Chemische Veiligheid. In dit nummer de volgende bijdragen:

Op 8 november zijn de leden van de Vereniging voor Veiligheidsadviseurs bij elkaar geweest voor de jaarlijkse VVA-ledendag. Deze keer was er vooral veel nieuws vanuit de verschillende VVA-werkgroepen.

Op 8 november jl. vond in Dordrecht de ledendag van de Vereniging voor veiligheidsadviseurs vervoer gevaarlijke stoffen (VVA) plaats. Hierbij deden onder andere vertegenwoordigers van de VVA-werkgroepen Jaarverslag, Beveiliging, Gevaarlijk afval en Ziekenhuizen verslag van hun vorderingen.

Magazine editie

We horen de laatste tijd weinig over incidenten met gassen in containers. Bewustwording, opleiding en technieken als gasmeten en ontgassen dragen hieraan bij. Maar er gaan ook nog genoeg dingen fout. Nog niet iedereen is doordrongen van het belang van gasmetingen in containers.

Gevaarlijke Lading 3-2017 is verschenen, met als thema's: Toezicht en Gasdetectie & Ontgassen. In dit nummer de volgende bijdragen: 

Gevaarlijke Lading 2/2016 is verschenen, met als thema: 'gasdetectie/ontgassen en opleidingen'. In dit nummer de volgende onderwerpen: ontwikkelingen in gasmeten en ventileren, impact emissiebeperking binnenvaart onderzocht, ervaringen met opleiding tot veiligheidsadviseur, de Infodag Gevaarlijke Stoffen, vervoer gevaarlijke stoffen in cijfers, veilig laden en lossen met Sulid, Rrzo: wettelijk kader voor Brzo-verplichtingen. Verder de vaste rubrieken Nieuwsfeiten, Uit het vak, Op reis en de column van Henk Bril.

Magazine editie

In Nederland en Europa wordt er steeds bewuster omgegaan met gassen in containers. In Nederland ligt het niveau van gasmeten en ventileren al erg hoog, maar voor de toekomst staan er ook nog verbeteringen en ontwikkelingen op stapel.

Volgende week verschijnt Gevaarlijke Lading 2/2016, met als thema 'gasdetectie/ontgassen en opleidingen'. In dit nummer de volgende onderwerpen: ontwikkelingen in gasmeten en ventileren, impact emissiebeperking binnenvaart onderzocht, ervaringen met opleiding tot veiligheidsadviseur, de Infodag Gevaarlijke Stoffen, vervoer gevaarlijke stoffen in cijfers, veilig laden en lossen met Sulid, Rrzo: wettelijk kader voor Brzo-verplichtingen. Verder de vaste rubrieken Nieuwsfeiten, Uit het vak, Op reis en de column van Henk Bril.

Gevaarlijke Lading 5/2015 is verschenen, met als thema: gasdetectie en ontgassen.In dit nummer de volgende onderwerpen: controle van containers die uit het Chinese Tianjin aankwamen in de Rotterdamse haven, verslag van het seminar over de ontgassingsproblematiek in de binnenvaart, overzicht van verschillende meetmethoden en ontgassingstechnieken bij Gasmeetstation Rotterdam, doelgroepanalyse van op- en overslagbedrijven in de Rijnmond, consequenties Marpol Annex V, afhandeling van een incident met waterstofperoxide, en de vaste rubrieken Nieuwsfeiten, Op reis, I