Handhaving

Het Besluit omgevingsrecht (Bor) zal worden aangepast. De wetteksten met verbeteringen van het hoofdstuk over Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) zijn beschikbaar sinds 17 mei 2017, en zijn gepubliceerd in het Staatsblad (193, 2017). Inwerkingtreding staat gepland op 1 juli 2017.

De versnippering van het toezicht op risicovolle bedrijven in Nederland is in snel tempo aan het verdwijnen, zo stelt de DCMR Milieudienst Rijnmond in een persbericht. De verantwoordelijkheid voor dit toezicht is verschoven van honderden gemeenten naar de twaalf provincies.

Op 29 mei 2016 kondigde ILT aan te gaan handhaven op het aanwezig zijn van een gasafvoerleiding tijdens het lossen van schepen, met ingang van 1 januari 2017. Daar heeft de Inspectie nu voorlopig van afgezien.

Minister Schultz van Haegen (I&M) heeft Kamervragen beantwoord over de "bijna ramp" en illegale oliepraktijken voor de Nederlandse kust. Deze vragen waren gesteld naar aanleiding van een reportage van Argos getiteld 'De zaak Franz Schulte' van 21 janauri 2017.

Vanaf 14 april is de wet VTH in werking, waarin het vernieuwde milieutoezicht is vastgelegd. Deze wet legt de basis voor de 29 nieuw gevormde omgevingsdiensten. Deze werken al enige tijd volgens de principes van een betere vergunningverlening, toezicht en handhaving. Zo zijn veel medewerkers van provincies en gemeenten bijeengebracht in de omgevingsdiensten.

Op de UNECE-website is de nieuwe structuur van de competente autoriteiten van België gepubliceerd. Behalve bij radioactieve (klasse 7) en explosieve stoffen (klasse 1), ligt de verantwoordelijkheid  nu bij de drie regio's: Brussel, Vlaanderen en Wallonië. De Vlaamse competente autoriteit is ook in Brussel gevestigd. De klassen 1 en 7 ressorteren ook onder onderdelen die in Brussel gevestigd zijn.

De Gemeente Rotterdam heeft een brief gestuurd naar de Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid van Rotterdam over de handhaving op varend ontgassen en de mogelijke vermindering van uitstoot van benzeen in Zuid-Holland sinds 1 januari 2015. Sinds die datum is immers een verbod op het ontgassen van benzeen van kracht in Zuid-Holland (en Noord-Brabant).

DCMR Milieudienst Rijnmond heeft in zijn tweewekelijkse update over Odfjell bekendgemaakt dat de dienst per 1 januari 2016 vier nieuwe tanks heeft vrijgegeven. Het totale aantal tanks dat Odfjell mag gebruiken is nu: 126 K1/K2-tanks en 31 K3-tanks.

Sinds de incidenten bij Odfjell in 2012 plaats DCMR iedere twee weken een update over het tankopslagbedrijf op zijn website.

Vanaf 1 januari 2016 treedt de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) handhavend op als de kwaliteit onvoldoende is van de veiligheidsadviseur en/of het jaarverslag van ondernemingen die gevaarlijke stoffen ontvangen en/of (laten) vervoeren. Verladersorganisatie EVO waarschuwt voor een "boeteregen" als gevolg

Vanaf 1 januari 2016 treedt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) handhavend op als de kwaliteit onvoldoende is van zowel de veiligheidsadviseur als het jaarverslag van ondernemingen die gevaarlijke stoffen vervoeren. Aanleiding hiervoor is dat uit controles van de ILT blijkt dat de kwaliteit van de veiligheidadviseur en het jaarverslag dikwijls tekortschiet, aldus de ILT. Daarom is in 2014 de Beleidsregel veiligheidsadviseur opgesteld.