ICAO TI

Zoals iedere twee jaar is per 1 januari jl. de internationale regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (VGS) weer herzien.

De twintigste herziene druk van de UN Model Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (het 'oranje boek') en de zesde herziene druk van de UN Manual of Tests and Criteria zijn nu beschikbaar in het Arabisch, Chinees en Russisch. Deze uitgaven zijn ook in het Engels als pdf gepubliceerd op de website van de UNECE.

U kunt zich nog inschrijven voor de cursussen vervoer gevaarlijke stoffen van Sdu Opleidingen en Events op 20 april: een voor vervoer van stukgoed en een voor tankvervoer. Tijdens deze cursus krijgt u van een expert in deze materie, mr. Jacques Buissing, een helder overzicht van de belangrijkste wetgeving en wijzigingen in multimodaal vervoer (ADR, ADN, RID, IMDG, IATA) per 2017.

Zoals iedere twee jaar is per 1 januari jl. de internationale regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen weer herzien. Bij het wegvervoer (ADR), het spoorvervoer (RID) en de binnenvaart (ADN) geldt altijd een overgangstermijn van een halfjaar: tot 1 juli 2017 is de toepassing facultatief en mogen de 'oude' regels nog gehanteerd worden. We zijn nog in afwachting van de officiële Nederlandse vertalingen van ADR, RID en ADN.

In april 2017 organiseert Sdu Opleidingen en Events twee cursussen op het gebied van vervoer gevaarlijke stoffen (multimodaal): een voor vervoer van stukgoed en een voor tankvervoer. Per 1 januari 2017 treedt de nieuwe Europese wetgeving in werking voor vervoer van gevaarlijke stoffen via zee, binnenwateren, spoor, wegen en de lucht. Iedereen werkzaam in de sector vervoer gevaarlijke stoffen moet gaan werken volgens deze nieuwe regelgeving. Tot 1 maart kunt u deze cursussen met vroegboekkorting boeken: € 300 ex BTW.

Per 1 januari 2017 worden er weer wijzigingen doorgevoerd in de Technical Instructions van ICAO en de Dangerous Goods Rrgulations van IATA. Wijzigingen uit het 'oranje boek', maar ook luchtvaartspecifieke zaken. De Belangrjikste worden hier opgesomd.

Luchtvaarthandelsorganisatie IATA heeft een (Engelstalig) document beschikbaar gesteld met de belangrijkste wijzigingen in de 58ste editie van de Dangerous Goods Regulations van IATA. Begin oktober wordt de IATA DGR 58 verwacht, en deze zal op 1 januari 2017 van kracht worden. De wijzigingen zullen ook doorgevoerd worden in de Technical Instructions van de UN-luchtvaartorganisatie ICAO.

De regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht wordt één keer per twee jaar gewijzigd, maar er zijn ook weleens tussentijdse wijzigingen. Nu gaat er per 1 april a.s. een aantal dingen veranderen ten aanzien van het transport van lithiumbatterijen.

UN-luchtvaartorganisatie ICAO heeft een derde addendum uitgebracht bij de 2015-2016-editie van de Technische Instructies (ICAO TI). Het gaat om een aantal wijzigingen bepaald door de Council of ICAO.
Eerder berichtte Gevaarlijke Lading al over het eerste en tweede addendum .

De UNECE heeft schema's gepubliceerd voor de implementatie van GHS in de UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods. Model Regulations, en via de UN Model Regulations in de volgende regelgeving: IMDG Code, ICAO Technical Instructions, ADR, RID en ADN. De schema's geven de relatie weer tussen de verschillende herziene versies van GHS en regelgevingen. Zo is de vijfde editie van GHS geïmplementeerd gedurende 2014-2015 op het moment dat de verschillende regelgevingen de 18e editie van de Model Regulations ingevoerd hebben.