Incident

De Onderzoeksraad voor Veiligheid start een onderzoek naar de veiligheid op het industrieterrein Chemelot in Limburg. Directe aanleiding is de brand bij Sabic op 28 december 2016, waarbij één medewerker om het leven is gekomen en één zeer zwaar gewond is geraakt. Omdat de Raad de afgelopen twee jaar ook zes andere voorvallen op het terrein heeft onderzocht, wil de Raad deze zeven voorvallen in samenhang bezien. 
 

Op 10 juni 2016 heeft bij Stable Isotopes in Almelo (een onderdeel van Urenco) een incident met een gevaarlijke stof plaatsgevonden. Er was germaniumfluoride vrijgekomen, dat in contact met vocht in de lucht omgezet wordt in waterstoffluoride. Een aantal brandweermensen en medewerkers hadden dit ingeademd.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft het onderzoeksrapport gepubliceerd over het ongeval op 6 februari 2015 bij BASF Nederland in De Meern waarbij een emissie van nikkelhoudende stof ontstond. De emissie vond plaats in een aftapinstallatie die in een bedrijfshal van de Base Metal fabriek van BASF staat. Het ongeval in februari 2015 was niet het eerste ongeval met de betreffende installatie dat door de Onderzoeksraad is onderzocht.

Eind vorig jaar is een binnenvaartschip dat benzeen vervoerde tegen een stuw in de Maas gevaren. Er is slechts een zeer kleine hoeveelheid benzeen vrijgekomen, maar het had veel erger kunnen aflopen, zo stellen veiligheidsdeskundigen.

Op 2 februari is bij machinefabriek Stork in Dongen een ongeval met gevaarlijke stoffen gebeurd. Bij het overpompen van loog is een chemische reactie ontstaan. Er waren geen gewonden. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft de BHV opgestart en het pand is ontruimd. Er werd gemeld dat het ging om de stof cardacid (maar waarschijnlijk is bedoeld: gardacid (red.)). De gevolgen waren alleen inpandig, en was geen hinder voor de omgeving.

De scheepvaart op de Maas tussen Sambeek en Grave is sinds 24 januari weer hervat. Er geldt geen maximale diepgang voor schepen meer. Ook de snelheidsbeperking van 10 km/h wordt opgeheven. Rijkswaterstaat heeft een tijdelijke breuksteendam achter de zwaar beschadigde stuw Grave gebouwd. Met deze dam heeft Rijkswaterstaat het waterpeil in de Maas tussen Grave en Sambeek hersteld.
  

De scheepvaart op de Maas tussen Sambeek en Grave is maandagmorgen 23 januari hervat. De scheepvaartbranche is geïnformeerd over de nautische details voor hervatting van de scheepvaart. De maximale diepgang die voorlopig toegestaan wordt op de Maas bij een waterstand van +7,00m NAP zal 2,60 m zijn (of net zoveel meer als dat de waterstand hoger is dan die +7,00m NAP bij meetpunt Grave Boven), met een maximumsnelheid 10 km/h.

Het CDA en de VVD hebben Kamervragen gesteld aan minister Schultz van Haegen (I&M) over het stuwongeluk bij Grave. Daar botste op 29 december 2016 een binnenvaartschip tegen de stuw bij de brug tussen Grave en Nederasselt. Het schip vervoerde benzeen, waarvan een kleine hoeveelheid vrijkwam. Er was geen gevaar voor de omwonenden.

Bij het lossen van een tankwagen bij chemisch bedrijf Sonneborn in de haven van Amsterdam is tussen de middag een kleine hoeveelheid zwaveltrioxide vrijgekomen. Dat kwam doordat er een pakking gesprongen was, waardoor lekkage kon optreden. Zwaveltrioxide reageert met water in lucht tot zwavelzuur. Dit leverde een witte zichtbare wolk. Het effectgebied van het incident is beperkt gebleven tot het eigen terrein, en er was geen gevaar voor omliggende terreinen of gebouwen. Er zijn geen gewonden gevallen.

Maandagavond 26 december werd een lekkende treinwagon gemeld op het station Sittard. De wagon is ter plaatse gecontroleerd en vervolgens afgesleept naar industrieterrein Chemelot voor verdere controle. Deze controle heeft uitgewezen dat het ging om gecondenseerd stoom, dus water. Het betrof dus geen lekkage van caprolactam, een grondstof voor de productie van nylon. De wagon is na deze controle en na overleg met de betrokken overheden weer opnieuw op transport gesteld.