Incident

Bij de meldkamer van de DCMR zijn op 29 mei klachten binnengekomen over een grote zwarte rookpluim. Veel meldingen zijn afkomstig vanuit Brielle en Heenvliet, maar er zijn ook meldingen ingediend vanuit Den Haag en Leiden.

Rijkswaterstaat is gestart met het terugplaatsen van de vijf jukken en vijftien schuiven in stuw Grave in de Maas. Deze week worden de eerste jukken aan de stuwbrug gemonteerd, volgende week de andere jukken en daarna volgen de schuiven. Naar verwachting is stuw Grave in juli 2017 volledig hersteld en operationeel.

De Inspectie SZW heeft haar Jaarverslag 2016 uitgebracht. Daarin staat te lezen dat in 2016 70 werknemers door arbeidsongevallen om het leven kwamen. Dat zijn 19 slachtoffers meer dan in 2015. Het totaal aantal slachtoffers van arbeidsongevallen steeg in 2016 met 14% ten opzichte van het jaar daarvoor. De meeste slachtoffers vallen in de bouw, industrie, handel en afvalbeheer. 

Minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft Kamervragen beantwoord over de verscheping van giftige olie vanuit Rotterdam naar Afrika. In het rapport van het Center for International Environmental Law (CIEL) wordt gesteld dat er sprake was van illegale export van giftige diesel. Nederland zou gehandeld hebben in strijd met het Verdrag van Bazel.

Het IJsselland Ziekenhuis heeft op zijn website informatie verstrekt over het incident dat heeft plaatsgevonden op 4 mei. Om 8.30 uur heeft een incident plaatsgevonden bij de goederenontvangst van het ziekenhuis. Er is perazijnzuur vrijgekomen. De hulpdiensten waren direct ter plaatse, zodat de opruimingswerkzaamheden konden starten.

Shell Moerdijk moet meer maatregelen nemen om de uitstoot van gevaarlijke stoffen te voorkomen, ongeacht de mogelijke effecten van de emissie. Hiermee kan Shell betere invulling geven aan zijn zorgplicht voor de omgeving en de wettelijke verplichting om uitstoot van ‘zeer zorgwekkende stoffen’ te voorkomen.

Het gerechtshof in Den Haag heeft twee bedrijven veroordeeld tot geldboetes in verband met een brand op 14 januari 2011 op het rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht. De brand was ontstaan doordat bij het rangeren een aantal goederenwagons, deels gevuld met gevaarlijke stoffen, tegen elkaar gebotst was.

Staatssecretaris Dijksma (I&M) heeft per brief Kamervragen beantwoord over het bericht dat chemiebedrijven de veiligheidsregels schenden. Uit het bericht ‘Chemiebedrijven schenden vaak de regels’ zou blijken dat meer dan de helft van de risicobedrijven in Nederland de afgelopen twee jaar de veiligheidsregels heeft overtreden.

De afgelopen weken viel mij op dat er veel te doen is over de informatievoorziening bij incidenten. Als het gaat om fysieke veiligheid zie ik dat we kansen laten liggen om rampen te voorkomen, dan wel om effecten van ongevallen zo veel mogelijk te beperken. Ik zoom in op het onderliggende wegennet en het vervoer van gevaarlijke stoffen hierover, want wat daar gebeurt stemt mij diep droevig.

Minister Schultz van Haegen (I&M) heeft Kamervragen beantwoord over de "bijna ramp" en illegale oliepraktijken voor de Nederlandse kust. Deze vragen waren gesteld naar aanleiding van een reportage van Argos getiteld 'De zaak Franz Schulte' van 21 janauri 2017.