Incidentbestrijding

De VNCI heeft samen met haar Europese moederorganisatie Cefic een Engelse versie gepubiceerd van de handreiking 'Vervoer gevaarlijke stoffen - kenbare gebreken ketelwagens’: 'Identification of defects in Rail Tank Cars'.

De Bredase studentenwoningen van Study Studio Park Breda Alpha zijn onlangs voorzien van een hitteschild. Vier van de negen woonblokken liggen langs een spoorweg waarover gevaarlijke goederen worden getransporteerd. Het hitteschild beschermt de woningen en de bewoners bij een spoorwegincident zoals een brand of explosie.

Incidentenbestrijding en bedrijfsbrandweer van ProRail hebben in samenwerking met brandweer Zuid-Holland Zuid zaterdag 24 op zondag 25 maart het blussysteem op rangeerterrein Kijfhoek getest. Met vier blusvoertuigen zijn op vier punten tegelijk de ondergrondse leidingen met water gevuld. De test - die geregeld wordt uitgevoerd - werd glansrijk doorstaan.

Op 20 maart heeft een zeer grote brand gewoed in een loods van Drecht Coating Services in Moerdijk. Dit bedrijf levert speciale brandwerende coatings voor constructiematerieel. Er was veeel rookontwikkeling, dus omwonenden werd geadviseerd uit de rook te blijven, ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten. De brand werd opgeschaald naar GRIP 1.

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg Noord heeft bekendgemaakt dat het ontwerp-Rampbestrijdingsplan voor Inrichtingen met Gevaarlijke Stoffen (RBP IGS) van de Veiligheidsregio Limburg-Noord vanaf 12 maart ter inzage ligt bij de balie van de Veiligheidsregio. Dit in het kader van de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure van het plan. 

De ministerie van Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn een internetconsultatie gestart voor wijziging van de Politiewet 2012, de Wet veiligheidsregio’s en de Tijdelijke wet

Door het Nibra (wie kent het nog?) is in 2006 de Handreiking buisleiding incidentbestrijding opgesteld en in beheer ondergebracht bij het IFV. Deze handreiking bleek bij onderzoek sterk verouderd, actualisatie was hard nodig.

Publiek-private samenwerking bij incidenten met gevaarlijke stoffen is van wezenlijk belang om incidenten snel en adequaat te bestrijden en om escalatie te voorkomen, aldus de VNCI.

Op 28 februari is in de technische ruimte van de schaatsbaan van een sportcomplex in Geleen een kleine ammoniaklekkage geweest. De lekkage kon vrij snel worden ingeblokt. Zo’n 60 à 70 mensen die in het pand aan het sporten, schaatsen of zwemmen waren, werden op een aparte locatie in het complex opgevangen.

Minister Bijleveld en staatssecretaris Visser van Defensie hebben het interne onderzoeksrapport van het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK - mei 2017) over voorvallen tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen aan de Tweede Kamer aangeboden.