Incidentbestrijding

De Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) en Gevaarlijke Lading/Sdu organiseren op 24 november 2017 de jaarlijkse CTGG-dag. Dit jaar wordt deze voorlichtingsdag van de CTGG centraal in Nederland gehouden: bij Inn Style in Maarssen, in de provincie Utrecht.

Magazine editie

Vorig jaar is de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond gestart met het project Operationele informatie bij incidenten met Gevaarlijke stoffen. Doel hiervan is de operationele informatie bij incidenten met gevaarlijke stoffen in het Rijnmondgebied te stroomlijnen, beheren en beter toegankelijk te maken. Daarmee zal het systeem beter, sneller en makkelijker te raadplegen zijn voor de hulpverleningsdiensten.

Naar aanleiding van de explosies bij de ondergelopen chemiefabriek in Houston heeft BNR Nieuwsradio de directeur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid aan het woord gelaten. Carlo Post, tevens crisisexpert, vertelt over de mogelijke gevolgen van overstromingen bij chemische bedrijven in Nederland. Hij stelt dat de preventie in Nederland beter geregeld is dan in de Verenigde Staten.

Sinds 29 juli jl. lag de productie bij raffinaderij Shell Pernis stil, vanwege een stroomstoring. Op 24 augustus waren de herstelwerkzaamheden aan de elektriciteitsvoorziening op Shell Pernis voor het grootste deel afgerond. Vrijwel alle fabrieken zijn weer in gebruik genomen, waar nodig met toestemming van de autoriteiten.

Woensdag 9 augustus in de ochtend is op een schip tijdens de verlading van aardgascondensaat in de buitenhaven van Delfzijl een lekkage opgetreden. Bij deze lekkage zijn enkele tientallen kuubs van dit aardgascondensaat in het oppervlaktewater van de haven terechtgekomen.

Op de afdeling Pathologie in HMC Westeinde in Den Haag is donderdagochtend 10 augustus een kleine hoeveelheid ammoniumsulfide vrijgekomen. Deze stof wordt gebruikt om kleuring aan cellen te geven. Omdat dit een vluchtige stof is, is de afdeling tijdelijk ontruimd.

Op 1 juli is op het terrein van Dow Terneuzen een lekkage van styreen geweest. De brandweer onderzocht de omvang van de lekkage en verrichtte uit voorzorg ook metingen in de omgeving van de fabriek. De brandweer van Dow werd daarbij ondersteund door de overheidsbrandweer. Meetploegen verrichtten metingen in de omgeving.

Magazine editie

In april heeft weer het jaarlijkse operationele RID-overleg van de VNCI, ProRail en DB Cargo plaaatsgevonden. Daarbij worden alle actualiteiten rond het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen besproken. DB Cargo presenteerde de laatste stand van zaken op het gebied van druppellakkages.

Bij de meldkamer van de DCMR zijn op 29 mei klachten binnengekomen over een grote zwarte rookpluim. Veel meldingen zijn afkomstig vanuit Brielle en Heenvliet, maar er zijn ook meldingen ingediend vanuit Den Haag en Leiden.

Rijkswaterstaat is gestart met het terugplaatsen van de vijf jukken en vijftien schuiven in stuw Grave in de Maas. Deze week worden de eerste jukken aan de stuwbrug gemonteerd, volgende week de andere jukken en daarna volgen de schuiven. Naar verwachting is stuw Grave in juli 2017 volledig hersteld en operationeel.