Modaliteiten - modal shift

Febetra en het Belgian Rail Freight Forum lanceren samen een concreet voorstel om de mobiliteit in België te stimuleren. Ze pleiten voor een vergoeding voor transporteurs die hun cargo van de weg naar het spoor overslaan – een handeling die momenteel nog te duur uitkomt. Deze maatregel zou transporteurs kunnen helpen om jaarlijks 750.000 vrachtwagenritten uit de file te halen.

Staatssecretaris Van Veldhoven (I&W) heeft het Jaarverslag Basisnet 2018 aan de Tweede Kamer aangeboden. Naast het jaarverslag bevat de brief ook de aanbieding van het eindrapport van de studie naar toekomstige mogelijkheden voor een modal shift van gevaarlijke stoffen naar en van het chemiecluster Chemelot. 

De strekking van de brief is als volgt:

Staatssecretaris Van Veldhoven (I&W) heeft de nieuwe prognoses voor het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze prognoses, die ProRail in samenspraak met vertegenwoordigers van vervoerders en verladers heeft opgesteld, vormen de eerste stap naar een robuust Basisnet.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een quickscan laten uitvoeren van de clusteraanpak voor het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen. Sinds de inwerkingtreding van de Regeling Basisnet in 2015 zijn er jaarlijks diverse overschrijdingen van de risicoplafonds van het Basisnet spoor.

De Vlaamse overheid en de Vlaamse havenbesturen ondersteunen een aantal projecten die vrachtvervoer van de weg halen en verschuiven naar vervoer met binnenvaartschepen of het spoor. Voor North Sea Port (de fusiehaven van Zeeland en Gent) werden de vijf ingediende projecten goedgekeurd, werd vernomen van de Vlaamse minister Ben Weyts.

De Europese chemiekoepel Cefic heeft het best practice-richtsnoer Managing Change in a Chemical Supply Chain gepubliceerd. Ongevallenonderzoek in de logistieke keten heeft het gebrek aan goed verandermanagement (Management of Change) geïdentificeerd als een van de belangrijkste oorzaken van een aanzienlijk deel van die incidenten.

In de Staatscourant (12230, 2016) is de Regeling Tarieven CBR 2016 gepubliceerd. In bijlage VI zijn de tarieven van producten in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen vermeld:

In de Staatscourant is de nieuwe Regeling Tarieven CBR gepubliceerd. Hierin staat de tarieven voor de examens die het CBR afneemt. Voor gevaarlijke stoffen gaat het om de volgende examens:

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft Kamervragen beantwoord van het CDA over het sluiten van de tunnels op de A73. Zij stelt onder andere dat het aantal (bijna-)ongevallen met vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor en over de weg niet met elkaar vergeleken kunnen worden. Dit omdat de kengetallen niet vergelijkbaar zijn.

In de Tweede Kamer heeft het CDA vragen gesteld aan minister Schultz van Haegen (I&M) over sluiting van tunnels in de A73. De partij vraag onder andere of er cijfers beschikbaar zijn over (bijna-)ongevallen met vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor en per trein. En of de minister op basis daarvan een voorkeur voor een bepaalde modaliteit voor vervoer van gevaarlijke stoffen kan uitspreken, om daarmee beleidsmatig verder richting te geven.