Onderzoek

Aan de Universiteit Twente is dr. ir. Erik Eenkhoorn gepromoveerd op het transport van bulkvloeistoffen. Hij heeft een systeem ontwikkeld voor het zekeren van vloeibare ladingen. Opblaasbare componenten voorkomen het kantelen van tankvrachtwagens en verminderen bovendien het brandstofverbruik.

De eerste resultaten van de Control Tower for long distance rail freight transport laten goede verbetering zien van intermodaal spoorvervoer, zo meldt adviesbureau Panteia. Deze Control Tower het mogelijk om van vrachtvervoer per spoor een betrouwbaarder, zichtbaarder en concurrerender service te maken.

De Politie heeft in een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket een bedrijf in Waalwijk doorzocht. Het bedrijf, de directeur en de veiligheidscoördinator worden verdacht van het opzettelijk meer gevaarlijke stoffen opslaan, bewerken en verwerken dan is toegestaan volgens de omgevingsvergunning. Bovendien zouden de genomen veiligheidsmaatregelen niet voldoende zijn.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft zijn onderzoek naar de emissie van formaldehyde bij DuPont Dordrecht in augustus 2016 gepubliceerd.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van het mortierongeval op 6 juli 2016 in het VN-kamp Kidal te Mali. Tijdens de oefening explodeerde een van de granaten in de schietbuis. Hierbij kwamen twee Nederlandse militairen om het leven. De mortiergranaat was voortijdig tot ontploffing (detonatie) gekomen.

Sinds 29 juli jl. lag de productie bij raffinaderij Shell Pernis stil, vanwege een stroomstoring. Op 24 augustus waren de herstelwerkzaamheden aan de elektriciteitsvoorziening op Shell Pernis voor het grootste deel afgerond. Vrijwel alle fabrieken zijn weer in gebruik genomen, waar nodig met toestemming van de autoriteiten.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft in 2016 meer meldingen ontvangen over incidenten bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en het spoor. Sinds 2014 is er een stijging zichtbaar. De ILT heeft een factsheet opgesteld over deze trend en de oorzaken van incidenten.

Rijkswaterstaat, de drie betrokken veiligheidsregio’s (Gelderland-Zuid, Brabant-Noord en Limburg-Noord) en de betrokken waterschappen (Rivierenland, Aa en Maas en Limburg) hebben door Berenschot een onderzoek uit laten voeren naar de afhandeling van de calamiteit bij Stuw Grave (de eerste 48-uur na de aanvaring). In juli jl. zijn de uitkomsten van dit onderzoek bekendgemaakt.

De concentratie FRD-903  – een stof die wordt gebruikt bij GenX technologie – in  drinkwater overschrijdt de richtwaarden in de toekomst niet, uitgaande van de huidige emissie. Dat blijkt uit een risicoschatting van het RIVM op basis van berekeningen van het drinkwaterbedrijf Oasen.

Staatssecretaris Dijksma (I&M) heeft de Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2016 aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit rapport geeft een beeld van de inspanningen die door bedrijfsleven en overheden zijn geleverd op het gebied van de veiligheid van deze groep bedrijven.