REACH

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft een memo opgesteld over mengsels die een of meer ZZS-componenten bevatten.

Staatssecretaris Van Veldhoven (I&W) heeft het onderzoeksrapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 'Stookolie voor zeeschepen – Autobrandstoffen voor West-Afrika' aan de Tweede Kamer aangeboden. De ILT heeft de REACH-administratie gecontroleerd bij een groot deel van de relevante spelers in de Nederlandse brandstofsector.

Aanstaande donderdag, 21 juni, vindt de tweede editie plaats van de Dag van de Chemische Veiligheid van Sdu. U kunt zich hiervoor nog inschrijven.

Reach, de Europese verordening inzake het op de markt brengen van stoffen, heeft volgens de Europese Commissie de gestelde doelen bereikt. Dat schrijft staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft haar Jaarverslag 2017 gepubliceerd. De ILT heeft een koersverandering (genaamd 'Koers 2021') ingezet: zij controleert niet alleen (meer) de naleving van regels maar let vooral op de grootste risico’s en op het doel áchter die regels: veiligheid, zekerheid en vertrouwen in transport, infrastructuur, milieu en wonen.

De Reach-verordening (voor registratie, beoordeling en autorisatie van chemische stoffen) heeft de afgelopen tien jaar de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu aanzienlijk versterkt, en alternatieven voor dierproeven bevorderd.

Op donderdag 21 juni 2018 organiseert Sdu de tweede editie van de Dag van de Chemische Veiligheid. Eén dag volledig in het teken van het werken met gevaarlijke stoffen.

De Europese Commissie heeft een openbare consultatie geopend over de definitie van small and medium-sized enterprises (SME's oftewel 'midden- en kleinbedrijf'). Dit is belangrijk voor veel bedrijven, omdat SME's bepaalde uitzonderingen kennen bij veel wetgeving, bijvoorbeeld Reach.

Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een lijst met 327 potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) gepubliceerd, als hulpmiddel voor bedrijven en vergunningverleners.

De Reach en CLP Helpdesk heeft een nieuwsbrief samengesteld rond de Reach-registratiedeadline van 31 mei 2018.