Tankopslag

Gevaarlijke Lading 4-2018 verschijnt deze week, met als thema's: (Tank)opslag en Gevaarlijk Afval. In dit nummer de volgende bijdragen:

In het voorjaar van 2018 is een nieuwe PGS-richtlijn gepubliceerd: de PGS 31, maar nog niet in de Nieuwe Stijl-vorm. De bestaande PGS 28-, 29- en 30- richtlijnen beschrijven de opslag van vloeibare brandstoffen en licht ontvlambare stoffen; de nieuwe PGS 31 de opslag van vloeibare chemicaliën in bredere zin. Een korte introductie in de totstandkoming van deze richtlijn maakt duidelijk in welke fase de richtlijn zich bevindt en wat dit nu voor de huidige praktijk concreet betekent.

Producenten van blendstocks en handelaren die benzine en diesel voor West-Afrika of stookolie voor zeeschepen mengen, voldoen niet aan Europese regels voor chemische stoffen, aldus de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Zij beschrijven niet welk risico mens en milieu lopen bij gebruik van hun brandstoffen. Zij melden niet of onvoldoende wat er in zit.

Gevaarlijke Lading 1-2018 is verschenen, met als thema's: Innovatie en Tankreiniging. In dit nummer de volgende bijdragen:

Magazine editie

Tankvrachtwagens met gevaarlijke vloeistoffen, zoals olie, moeten volgens het ADR beschikken over slingerschotten met gaten. Erik Eenkhoorn deed tien jaar lang onderzoek naar een alternatief voor slingerschotten bij tankwagens. Met als uitkomst de Cairbag. Met dit opblaasbaar systeem ontstaat een luchtzak waarmee de loze ruimte in de tank gevuld kan worden en het kantelen van de lading wordt voorkomen.

Het concept van PGS 31 'Overige vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties' wordt omgezet naar de 'nieuwe stijl'. Het doel van PGS 31 is het beschrijven van de stand der techniek voor de drukloze, bovengrondse en ondergrondse opslag van gevaarlijke vloeibare stoffen en mengsels, in één of meer tanks.

Op 17 november heeft de Vereniging van Nederlandse Tankopslagbedrijven (Votob) de Votob Academy gelanceerd. Deze omvat door de Votob zelf ontwikkelde vakopleidingen die opleiden tot een mbo-diploma. De tankopslagbedrijven zelf hebben de inhoud van de opleiding aangeleverd. 

Magazine editie

Deze zomer is de nieuwe PGS 29 gepubliceerd, voor grote opslagtanks voor aardolieproducten. Maar daarmee is het proces nog niet afgerond. De volgende stap is PGS Nieuwe Stijl. Daarnaast beoordeelt de overheid nu het voorstel van het bedrijfsleven voor de Normatieve Risicomethodiek. PGS 29 in de volgende fase.

Op 9 en 10 november vindt de 26e editie van het congres Opslagtanks plaats. Opslagtanks is het kennis- en netwerkplatform voor tankprofessionals in Nederland en België. Tijdens deze 2-daagse conferentie hoort u alles over de laatste actualiteiten, discussiepunten, uitvoering van opgelegde acties en implementaties van de regels en impact voor uw organisatie.

Belangrijke thema’s die aan bod komen:

Op dit moment wordt de PGS-richtlijn 29: ‘Richtlijn voor bovengrondse opslag vanbrandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks’ herzien. Vandaag, 28 juni, is de laatste bijeenkomst van de herzieningscommissie. Er zijn er totaal zo’n 1150 commentaren binnengekomen op de conceptversie. Mochten er naar aanleiding van deze vergadering nog (extra) voorschriften/onderwerpen zijn waar geen consensus over is, dan zal de Programmaraad hierover nog geïnformeerd worden. De Programmaraad wordt dan verzocht te besluiten hoe om te gaan met deze voorschriften.