Zeevaart

Schepen die afwijken van de voorgeschreven tankerroute boven de Waddeneilanden, kunnen binnenkort een hogere boete krijgen. Het maximale tarief wordt verhoogd van 7.600 euro naar 78.000 euro. Dat heeft het kabinet vandaag besloten op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.

Auteur(s)
Magazine editie

Lichtmetaalafval, bijvoorbeeld aluminium, kan explosies in containers veroorzaken. In de Rotterdamse haven deed zich een aantal jaar geleden een incident voor met containers gevuld met 'aluminiumdross'.

Nederland moet 'spoedig en met kracht' werken aan de ratificatie van de Rotterdam Rules. Dat schrijft het bedrijfsleven deze week in een brandbrief aan minister Ivo Opstelten van Justitie.
 

Van 16 tot 20 september 2013 vindt de achttiende vergadering van het subcomité Dangerous Goods, Solid Cargoes and Containers van de IMO plaats, in Londen. In de uitnodiging (Engelstalig) voor deze vergadering wordt alvast een voorschot genomen op de inhoud: naast de voorlopige agenda worden ook de 'spelregels' voor het indienen van wijzigingen of stukken voor de vergadering beschreven, en wordt andere informatie over de vergadering gegeven.

Minister Schultz van Haegen heeft een nota van wijziging aan de Tweede Kamer aangeboden betreffende de Rijkswet nationaliteit zeeschepen.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) roept Nederlandse rederijen op om hun contactgegevens van de zogenoemde Company Security Officers (CSO’s) bij de ILT actueel te houden. Deze contactgegevens zijn van belang bij de alertering van de Nederlandse schepen bij een veiligheidsdreiging, een zogeheten securitydreiging of andere veiligheidsmaatregelen.
 

Verladersorganisatie EVO heeft positief gereageerd op de beslissing van minister Schultz van Haegen (I&M) om goederencontainers niet verplicht te wegen voor de zeevaart. De minister heeft de Kamer toegezegd internationaal effectievere veiligheidsmaatregelen te bepleiten.

De scheepvaart loost jaarlijks ongeveer een half miljoen liter olie illegaal in de Noordzee. Dat blijkt uit een analyse van patrouillerende kustwachtvliegtuigen over de afgelopen twintig jaar, die is verricht door de Universiteit van Tilburg, meldt de Volkskrant. De Noordzee is een van de drukst bevaren en meest vervuilde zeeën ter wereld. Schepen produceren oliehoudende reststoffen aan boord. Lozen op zee is verboden, maar goedkoper dan dit in de haven aan te geven of zelf te verbranden in een installatie aan boord.

Voor vertrek uit de haven kunnen rederijen ertoe besluiten hun lading te laten controleren op handling, verpakking, zekering, stuwage e.d. Aan de hand van foto's laat dit artikel zien dat dergelijke inspecties nog steeds hard nodig zijn.

De voorwaarden voor lozing van vuilnis en vaste bulkstoffen door zeeschepen zijn per 1 januari 2013 aangescherpt. De belangrijkste aanpassing is het invoeren van een algeheel lozingsverbod, met een enkele uitzondering. Het principe is gewijzigd van ‘alle vuilnis mag overboord behalve’ in ’er mag geen vuilnis meer overboord behalve’.


Voor vuilnis vallen voedselrestanten vanwege de hygiëne aan boord onder de uitzondering. Ladingrestanten mogen alleen worden geloosd als ze niet als schadelijk voor het mariene milieu zijn geclassificeerd.