Thema's

Het vakblad Gevaarlijke Lading verschijnt zes per jaar. U wordt van harte uitgenodigd hieraan bij te dragen. Voor 2018 zijn de volgende nummers en thema's gepland:
 

Voor adverteerders:

Thema en subthema

Uiterlijk
reserveren

Aanleveren materiaal

Verschijning

Nr. 1: Innovatie. (Tank)reiniging

10 januari

12 januari

25 januari

Nr. 2: Opleidingen. Incidentmanagement.

28 maart

30 maart

12 april

Nr. 3: ICT. Gasdetectie.

13 juni

15 juni

28 juni

Nr. 4: (Tank)opslag. Gevaarlijk afval.

15 augustus

17 augustus

30 augustus

Nr. 5: Regelgeving 2019. Etikettering en verpakking. 

26 september

28 september

11 oktober

Nr. 6: CTGG-dag 2018.

14 november

16 november

29 november

 

Voor auteurs:

Thema en subthema Aanleveren kopij Verschijning
Nr. 1: Innovatie. (Tank)reiniging 11 december 25 januari
Nr. 2: Opleidingen. Incidentmanagement. 26 februari 12 april
Nr. 3: ICT. Gasdetectie. 14 mei 28 juni
Nr. 4: (Tank)opslag. Gevaarlijk afval. 16 juli 30 augustus
Nr. 5: Regelgeving 2019. Etikettering en verpakking.  27 augustus 11 oktober
Nr. 6: CTGG-dag 2018. 15 oktober 29 november

 

Voor een media-advies op maat neemt u contact op met:

Jetvertising
Vincent IJff of Kim de Bruin
070 - 3990000 | Vincent@jetvertising.nl / Kim@jetvertising.nl